Terug naar Verenigingen nieuws

Buorren 86 kamergewijze verhuur

Gepubliceerd op:
Buorren 86 kamergewijze verhuur

VZM heeft een vergunning voor kamergewijze verhuur aangevraagd voor Buorren 86. 

De woning voldoet aan alle vereisten, waaronder het SNF-keurmerk en is geschikt voor maximaal acht inwonenden. Voor huisvesting van meer dan vijf personen is kleinschalig maatwerk nodig. Dit houdt in dat SBB (Stichting Berlikumer Belangen) om een bindend advies is gevraagd door de gemeente Waadhoeke.
Na goed overleg met de buurtvereniging, heeft SBB voorgenomen een POSITIEF advies uit te brengen.

Mocht u van mening zijn dat er toch zwaarwegende argumenten zijn om van dit voorgenomen advies af te wijken dan horen we dat graag voor 31 mei. U kunt uw beargumenteerde bezwaar dan e-mailen naar sbb@berltsum.com.

Donderdag 1 juli a.s.: Informatiebijeenkomst Fidesta

Datum: donderdag 1 juli a.s. Tijd: 19.30 uur Plaats: in de Fidesta ruimte van …

 

“Fietsen door de Middeleeuwen”

Op zaterdag 3 en 10 juli wordt een unieke fietstocht georganiseerd. Starttijden …