Terug naar Verenigingen nieuws

Berltsum en Wier duurzaam duo

Gepubliceerd op:
Berltsum en Wier duurzaam duo

Op 22 juni 2016 is bij notariskantoor De Vries en Feenstra te Berltsum de officiële oprichtingsakte van ‘Enerzjykoӧperaasje Duorsum Berltsum-Wier u.a.’ getekend.

Het oorspronkelijk initiatief is afkomstig van de ‘Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum en Wier’ en had als doel te komen tot een eigen en duurzame energievoorziening die toegankelijk is voor alle inwoners van de dorpen Berltsum en Wier.
De doelstelling is inmiddels ruimer geformuleerd om ook andere ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid mogelijk te maken en waar nodig te ondersteunen.


Je richt niet zomaar even een coöperatie op en als je de inwoners van Berltsum en van Wier er bij wilt betrekken, dan moet dat in de vorm van een coöperatieve vereniging. Alle inwoners van onze dorpen kunnen daar lid van worden en profiteren van de vele voordelen welke onder andere zijn:


- toegang tot de kennisbank en hulp bij het vinden van de juiste kanalen om energie te
besparen en energie duurzaam op te wekken
- het mogelijk maken gezamenlijk nieuwe duurzaamheidinitiatieven te ontwikkelen
- goedkope en duurzame energie gezamenlijk produceren en inkopen
- belastingvoordeel op energie-inkoop
- een aantrekkelijk rendement op investeringen

Najaar 2016 zullen we voorlichtingsavonden organiseren in Berltsum en Wier.
U kunt daar dan terecht met al uw vragen en opmerkingen. Over de data en tijdstippen wordt u voortijdig geïnformeerd. Graag tot ziens en met vriendelijke groet van het voorlopig bestuur:


Durk Miedema (voorzitter)
Sipco Dijkstra (secretaris)
Freerk Algra (penningmeester)
Wessel Koning (algemeen lid)
Bauke Wiersma (algemeen lid)

Welkom terug in de kerk

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat we vanaf a.s. zondag 20 juni de de…

 

Bibliotheek zoekt taal- en digitaal vrijwilligers voor het Digi-Taalhuis in de Bibliotheek.

Het lijkt zo gemakkelijk, een whatsapp met de mobiel versturen, de krant lezen o…