Terug naar Verenigingen nieuws

Algemene Ledenvergadering De Laatste Eer met verfrissend tintje(gecanceld I.v.m coronavirus)

Gepubliceerd op:
Algemene Ledenvergadering De Laatste Eer met verfrissend tintje(gecanceld I.v.m coronavirus)

Donderdag 2 april zijn leden en donateurs welkom bij de algemene ledenvergadering, 20.00 uur in ’t Heechhout. De voor een jaarvergadering gebruikelijke agendapunten passeren daar de revue.

Een punt dat niet elk jaar op de agenda staat is het voorstel tot wijziging van de statuten. In dit voorstel zijn de statuten aangepast aan het huidige verenigingsrecht. Daarnaast is daarin expliciet opgenomen dat de vereniging gehouden is aan een driejaarlijkse actuariële rapportage. Zo weten wij als bestuur over hoeveel reserve we moeten beschikken om het laatste lid de ledenkorting te kunnen uitbetalen. Best wel droge kost, maar in het belang van onze leden.

Ledenpas

Veel leuker, en voor uitvaartverenigingen uniek, introduceren wij de ledenpas voor onze leden en donateurs. Deze pas geeft recht op kortingen bij verschillende leveranciers. Op dit moment bij Notariaat De Vries en Feenstra, Jelle Eijzenga Fysiotherapie, Miedema Makelaars, Ria Algra Afscheidsfotograaf Friesland en Digitale Nazorg.

We zijn op dit idee gekomen omdat we ook voor onze leden en donateurs ‘bij leven’ iets willen betekenen. Dat maakt het nog aantrekkelijker om je aan te sluiten bij onze vereniging. De grootste van het dorp, midden in de mienskip.

Bezoek onze website dleberlikum.nl voor meer informatie.

Coronasubsidie voor culturele instellingen Waadhoeke

 tijdelijke coronasteun voor culturele instellingen.

 

Welkom terug in de kerk

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat we vanaf a.s. zondag 20 juni de de…