Terug naar Verenigingen nieuws

Afsluiting dorpsfeest: Tentdienst!

Gepubliceerd op:
Afsluiting dorpsfeest: Tentdienst!

Na alle festiviteiten van het dorpsfeest is er op zondag 4 september de traditionele tentdienst in de feesttent op het nieuwe dorpsplein, georganiseerd door de gezamenlijke Berltsumse kerken. Om 11.00 uur staat de tent opgeruimd en gelucht klaar voor een kerkdienst, die -net even anders dan het dorpsfeest- het thema ‘Winter – Simmer’ zal hebben. De beide Berltsumse korpsen, Klimop en de Bazuin, verlenen muzikale medewerking en ds. Geja Laan (Doopsgezinde Gemeente) en ds. Jeannette van den Boogaard (Protestantse Gemeente) zijn de voorgangers. Het wordt een leuke, ontspannen en laagdrempelige viering, waarin Gods Woord uiteraard voluit zal klinken! Jong en oud, fris of nog niet helemaal uitgeslapen, bekend met de kerk of helemaal niet: iedereen is van harte welkom! In de dienst wordt gecollecteerd voor FairClimate, een kerkelijke organisatie die zich bezig houdt met het tegengaan van klimaatverandering (bij Simmer-Winter of andersom moesten wij denken aan klimaatverandering), zonder dat de duurzame ontwikkeling van arme landen beperkt wordt. Na de dienst zijn er verrassende versnaperingen en blazen de korpsen vast nog een gezellig deuntje. Komt allen!

Bliid Boadskip Sjongers zijn op zoek naar jou!

Wij zijn weer los met onze wekelijkse repetities! We willen vooruit kijken!

 

Team Eijzenga krijgt aanjaagsubsidie voor buddy sporten

Sporten met een beperking is lastig. We staan er als valide sporters vaak niet b…