Terug naar Verenigingen nieuws

AED daar red je levens mee

Gepubliceerd op:
AED daar red je levens mee

Zoals u in het gemeente informatiebulletin heeft kunnen lezen is er subsidie aan de EHBO vereniging van Berlikum gegeven. Van die gelden heeft de EHBO vereniging een oefen AED en een AED apparaat kunnen aanschaffen. Tevens is het apparaat voor 5 jaar verzekerd. Een automatische externe defibrillator is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een circulatiestilstand, waardoor op een geautomatiseerde manier een elektrische schok wordt toegediend, met als doel het hart weer in een normaal ritme te brengen. De EHBO vereniging heeft op dit moment aan de leden van voetbalvereniging een cursus gegeven zodat ook deze mensen op een juiste manier met de AED kunnen werken. Als er op de terreinen van SC Berlikum evenementen plaats vinden zal het AED apparaat in de kantine, in een daarvoor geschikte kast, te vinden zijn. De EHBO vereniging zal binnenkort cursussen aanbieden waaronder ook het gebruik van een AED apparaat. Deze cursus is er ook voor u. Er zijn op het gebied van opleidingen aan verenigingen interessante mogelijkheden. Voor meer informatie: de dorpskrant Op 'e roaster van februari.

Welkom terug in de kerk

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat we vanaf a.s. zondag 20 juni de de…

 

Bibliotheek zoekt taal- en digitaal vrijwilligers voor het Digi-Taalhuis in de Bibliotheek.

Het lijkt zo gemakkelijk, een whatsapp met de mobiel versturen, de krant lezen o…