Terug naar Verenigingen nieuws

Gymnastiekvereniging Berlikum viert 75 jarig jubileum.

Gepubliceerd op:
 Gymnastiekvereniging Berlikum viert 75 jarig jubileum.

Een vereniging die 75 jaar actief is binnen een dorp is uniek. Dit is dan ook zeker een reden voor een feestje. De gehele dag 10 oktober, stond in het teken van het jubileum. Het bestuur, bestaande uit; voorzitter mv. T. Zwart-Plokkaar, secretaris mv. D.C.de Boer-Clowting, penningmeester dhr. P.H. de Koe, 2e voorzitter mv. G. Boomsma, leden mv. P. Roorda-Lautenbach en mv. S. Tolsma-Malda namen tijdens de receptie in ’t Centrum, vele felicitaties in ontvangst. De receptie werd afgesloten met een broodmaaltijd voor belangstellenden. Om 19.30 uur begon in het Heechhout de jubileum uitvoering. Het thema was Disney. Het Heechhout was omgetoverd tot een waar sportpaleis. De zaal was prachtig versierd met ballonslingers. Er was in de gehele lengte van de zaal een tribune van 6 hoog op gebouwd. Deze tribune kon minimaal plaats geven aan 150 personen. De resterende ruimte was voor de optredens. Het bijzondere aan deze avond was de combinatie: turnen afwisselend met dansen. De muziek was gekozen uit thema’s van Disney. Elke groep had mooie bijpassende kleding en was prachtig opgemaakt. De meeste complimenten gaan aan het einde van de zeer geslaagde avond uit naar Angélique Lydie Bos en Iris van Dyk. Ze hebben, door gebruik te maken van dans en turnen op muziek, het begrip uitvoering een modern jasje gegeven. Alle groepen zijn voldoende aanbod gekomen en de afwisseling in de toestellen was reuze. Dat er elke keer weer een ander toestel naar voren of achteren moet worden gebracht is het werk van vrijwilligers. Net als vele andere zaken zoals, tribune opbouwen, toestellen naar de het Heechhout brengen, filmen, foto’s maken, schminken, etc allemaal “liefdeswerk en oud papier”. Zonder die vrijwilligers zijn deze avonden niet mogelijk. Het bestuur en de jubileumcommissie kunnen terug kijken op een geslaagd jubileum. Meer info in de op 'e roaster van oktober. Klik op de foto voor een reportage gemaakt door Tiede Tolsma.

Presentatie Gernierswei XXL-Koekoeksleane-Bitgumerdyk aan gemeenteraad en B&W

Van november 2020 t/m juli 2021 zijn er 14 geregistreerde ongevallen met gewonde…

 

Openmonumentendag Waadhoeke

  Buitenlocaties centraal op Open Monumentendag Waadhoeke   Open Mo…