Verenigingen nieuws

Verenigingen nieuws

Kanjers!!

Hallo dorpsgenoten, in Berltsum wonen drie kanjers! 

 

Team Eijzenga opent in Berltsum gloednieuw sport- en fitnesscentrum

Aan It Koartlân 6, op het industrieterrein Berlikum-West in Berlikum, is e…

 

Financiering MFC It Stedhûs bij Kruiskerk rond: Berltsum smyt de lapen gear!!

De kogel is door de Kruiskerk! Diverse organisaties in Berltsum krijgen na bijna…

 

Paddenstoelen in het Hemmemapark

De herfst is de mooiste tijd om paddenstoelen te spotten. Maartje van Sluis doet…

 

Bliere Blommefjild Berltsum iepen!

Van Tuinen Tuinservice bestaat dit jaar 25 jaar. Ter gelegenheid van deze mijlpa…

 

De Berltsumer Merkedagen

De Berltsumer Merkedagen van 21 tot en met 24 juni krijgen dit jaar extra kleur.…

 

TDF maakt kans op de titel: discotheek van het jaar 2010.

TDF maakt kans op de titel: discotheek van het jaar 2010. Ze zijn samen met 4 an…

 

Krimp en verpaupering in Berltsum zetten door

Verpaupering en leegstand in de Buorren te Berltsum zetten in hoog tempo door. O…

 

Spannend schoolkaats- finale voor Lyts Libben

Op de foto staan de jongens van O.B.S. Lyts Libben Berlikum. v.l.n.r. Wytze Was…

 

Afronding project cultuurhistorische wandelroutes.

De Heidemij heeft als afronding van hun betrokkenheid bij de Cultuurhistorische …

 

Beweiding Berltsumer Wiid

De gemeente Menameradiel gaat de beweiding op de kade van het Berltsumer Wiid pe…

 

IJsvogel

Vorige week werden er drie uilen gesignaleerd in Berlikum, de afgelopen weken we…

 

Freonen foar It Piipskoft!

Met medewerking van: Die Twa Tally-Ho W&M Drive-in Op zaterdagavond 12 a…

 

Ferhalen en muzyk op MidSimmerJn yn Rie

Tal fan artysten op woansdei 20 juny Rie - In festival fol mei moaie en leuk…

 

Programma Kerstweek Berltsum in de Kruiskerk

De Protestantse Gemeente Berltsum organiseert rond de kerst allerlei activiteite…

 

Keunst & Kids nieuws

Vanaf April zal Keunst & Kids in Berltsum verder gaan als Eenmanszaak. Tjitske M…

 

Sc Berlikum bestaat 40 jaar!

Op 23 mei bestaat Sportclub Berlikum 40 jaar. Een heugelijk feit dat op 1 en 2 j…

 

SC Berlikum komt met kalender 2011!

De voetbalvereniging van Berltsum heeft een eigen kalender laten ontwerpen. Alle…

 

Thematuin Hortus Conclusus oogst lof op Huis en Tuin 2014

Dit jaar bleek wederom dat de combinatie Van Tuinen Tuinservice en Linum Tuinont…

 

Koffieconcert muziekverenigingen Berltsum

Afgelopen zondag hebben de muziekverenigingen van Berltsum weer het woord (noot…