Verenigingen nieuws

Verenigingen nieuws

Burgemeester feliciteert Dick van Dijk – vinder eerste kievitsei 2022 Waadhoeke

Dick van Dijk uit Stiens heeft het eerste kievitsei in Waadhoeke gevonden. Hij v…

 

€ 200,- Energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen

Inwoners van Waadhoeke met een laag inkomen kunnen €200,- ontvangen van de …

 

Wereldprimeur voor Rondaan met aflevering volledig elektrische Rasco veegmachines

In opdracht van Omrin leverde Rondaan uit Berlikum de eerste twee volledig elekt…

 

Certe opent spreekuurlocatie bloedafname in Berlikum

Vanaf 4 februari 2022 opent Certe een spreekuur bloedafname in Berlikum inVereni…

 

De Proeftun wordt gerealiseerd; schep in de grond in 2022!

De gemeente Waadhoeke heeft gisteravond het definitieve akkoord gegeven op het r…

 

Flessenactie Brede school t.b.v. vernieuwen speeltuin

De speeltuin wordt vernieuwd. Er zijn mooie plannen die we graag willen realiser…

 

Week 35 van 2022 gaat het dan echt gebeuren!

Contactpersonen buurtverenigingen: Voor verschillende activiteiten hebben wij de…

 

Spokentocht 2021

Klamme handjes, bange kopkes en schreeuwende bekjes!

 

Radarpost Wier krijgt toch koepel

Defensie heeft besloten een koepel te gaan plaatsen op de radar van Wier. Met de…

 

Bliid Boadskip Sjongers zijn op zoek naar jou!

Wij zijn weer los met onze wekelijkse repetities! We willen vooruit kijken!

 

Team Eijzenga krijgt aanjaagsubsidie voor buddy sporten

Sporten met een beperking is lastig. We staan er als valide sporters vaak niet b…

 

Groot onderhoud lantaarn Koepelkerk.

Vorige week is de aannemer gestart met het bouwen van een steiger aan de buitenk…

 

Presentatie Gernierswei XXL-Koekoeksleane-Bitgumerdyk aan gemeenteraad en B&W

Van november 2020 t/m juli 2021 zijn er 14 geregistreerde ongevallen met gewonde…

 

UPDATE woningbouwproject ‘in Proeftún Berltsum’.

Het is naar buiten toe een tijdje stil geweest maar de werkgroep heeft niet stil…

 

Hulp vóórdat de schulden oplopen

Inwoners van Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke die betalingsachters…

 

Eerste subsidies Lokaal Sportakkoord uitgedeeld

De kopgroep van het Lokaal Sportakkoord heeft de eerste subsidies uit het budget…