Peuterspeelzaal

CBS De Fûgelsang

OBS Lyts Libben

Vereniging Het Groene Kruis Berlikum-Wier

Huisartspraktijk Comello

Fysio De Trije

Harrie Moerings podozorg

Jelle Eijzenga Fysiotherapie

Salverda Logopedie

Dorpshuis it Heechhout

Steunpunt Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten NW Friesland

MFC it Stedhus

Centrum Mantelzorg Waadhoeke

De Skûle Welzijn

Stichting Berlikumer Belangen

Bejaardensoos It Jounsintsje

Berlikum helpt Roemenië, Stichting

Christelijke Plattelandsvrouwenvereniging

Stichting Documentatiecentrum Berlikum /Stichting Oudheidskamer De Grusert

Berltsum Foarut

Ondernemersvereniging Berlikum Wier

Oranje Nationaal

Protestantse gemeente Berltsum

Doopsgezinde gemeente

Begraafplaats

uitvaartvereniging 'De Laatste Eer'

Hypotheek Info Punt

Sybren van Tuinen Registermakelaar-taxateur

Wonen Noordwest Friesland

Miedema Makelaars

Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum en Wier