Peuterspeelzaal It Hûnenêst

CBS De Fûgelsang

OBS Lyts Libben

Vereniging Het Groene Kruis Berlikum-Wier

Huisartspraktijk Comello

Fysio De Trije

Harrie Moerings podozorg

Jelle Eijzenga fysiotherapie

Salverda logopedie

Dorpshuis it Heechhout

Steunpunt Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten NW Friesland

MFC It Stedhûs

Centrum Mantelzorg Waadhoeke

De Skûle Welzijn

Woon-zorgcomplex Welgelegen

Stichting Berlikumer Belangen (SBB)

Bejaardensoos It Jounsintsje

Stichting Berlikum helpt Roemenië

Christelijke Plattelandsvrouwenvereniging

Stichting Documentatiecentrum Berlikum /Stichting Oudheidskamer De Grusert

Berltsum Foarut

Ondernemersvereniging Undernimmend Berltsum-Wier (UBW)

Oranje Nationaal

Protestantse gemeente Berltsum

Doopsgezinde gemeente

Kinderopvang de Duizendpoot

Kinderopvang Okidoki

Maaike Rondaan

Bernefenne (Janke)

Begraafplaats

Uitvaartvereniging 'De Laatste Eer'

Hypotheek Info Punt

Sybren van Tuinen Registermakelaar-taxateur

Wonen Noordwest Friesland

Miedema Makelaars

Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum en Wier