Recreatie / Cultuur

Recreatiebedrijf "De Blikvaart"

Tuincamping & Theeschenkerij 'De Brinkhoeve'

Passantenhaven

Faciliteiten fietsers en wandelaars

Stichting Documentatiecentrum Berlikum /Stichting Oudheidskamer De Grusert

Toneel vereniging "els syn rol"

De hunegreide