Gepubliceerd op:
Zoek een boek

Veel bezoekers van de kerstmarkt hebben mooie boeken uitgezocht om de wintermaanden te vullen met aangenaam leesplezier. De Vrienden van Vermaning willen op drie vrijdagen van 14.00-16.30 uur in de wintermaanden opnieuw de Mennozaal en de Vermaning in Berltsum openen, zodat de
bezoekers weer nieuwe boeken kunnen uitzoeken met een kopje koffie of thee erbij. De eerstvolgende boekenmiddag is vrijdag 13 januari 2023 van 14.00-16.30 uur.

 

Ook op vrijdag 10 februari en 10 maart worden boekenmiddagen georganiseerd van 14.00-16.30 uur. De opbrengst zal voor de komende verbouwing zijn van de voormalige kosterswoning. De Doopsgezinde Kerk is één van de drie rijksmonumenten die Berltsum heeft. Als je boeken over hebt of uitgelezen hebt, dan
kunnen deze in het groene kastje voor bij de Vermaning. Zijn er complete dozen gevuld met boeken, dan halen wij ze op. Neem dan contact op met Hieke Joostema-Greidanus (0518-462542).

Tijdens deze boekenmiddagen zijn er Nederlandse romans, Fryske boeken en kinderboeken te koop. Wij hebben geen pinapparatuur. Van harte welkom in de Vermaning en Mennozaal bij ‘Zoek een boek’ op 13 januari van 14.00-16.30 uur, Vermaningsstrjitte 3 te Berltsum.

Vrienden van Vermaning

Running Dinner

Op zaterdag 11 maart organiseren we vanuit de Protestantse Gemeente Berltsum wee…

 

Winterwandeling it Stedhûs

28 januari 2023 16:00 uur met een rondleiding door it Stedhûs!