Terug naar Verenigingen nieuws

Wij willen geen zoutzak

Gepubliceerd op:
Wij willen geen zoutzak

De bewoners uit de regio Noord-west Fryslân gaan zich deze week fel verzetten tegen het voorgenomen besluit van minister Verhagen om Frisia Zout nog tot 2021 de mogelijkheid te geven om onder het land in NW-Fryslân zout te winnen. De inwoners, gemeenten en provincie willen dat het winnen van delfstoffen, met bodemdaling tot gevolg, in dit soort kwetsbare gebieden stopt. Bodemdaling geeft verzilting waardoor hoogwaardige landbouw (denk aan pootgoedteelt) in de toekomst niet meer mogelijk is. Ook schade aan huizen en gebouwen, door verzakkingen, is voorgekomen in eerdere wingebieden. Op zaterdag 10 september van 14.00 uur tot 14.15 zal de klok in de Koepelkerk worden geluid en zullen er gedichten worden voorgelezen van Peter Vermaat. De aanwezigen krijgen een gedichtenbundel uitgereikt. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de nieuwsbrief van december 2010 uitgebracht door Stichting Berlikumer Belangen (zie ook op deze site onder Berlikumer Belangen/ nieuwsbrieven). St. Berlikumer Belangen

Foto's verkleedavond online bestellen tot 15 oktober 2022

De foto''s die gemaakt zijn tijdens de verkleedavond staan niet tussen de foto''…

 

Kerstmarkt op zaterdag 26 november in Vermaning

Veel bewoners uit Berltsum en omstreken herinneren het nog: de prachtige boekenm…