Terug naar Verenigingen nieuws

Werkzaamheden N383 5 t/m 19 juli

Gepubliceerd op:
Werkzaamheden N383 5 t/m 19 juli

Namens de provincie Fryslân wil ik jullie graag op de hoogte stellen van de werkzaamheden aan de N383. Van 5 juli t/m 19 juli werken we tussen 19.00 uur ’s avonds en 06.00 uur ‘s ochtends aan de weg. Alle werkzaamheden worden nachts uitgevoerd.

 

Werkzaamheden in fasen

Onderstaand de verschillende fasen van de stremmingen. In de bijlage een kaartje met daarop de verschillende fasen aangegeven.
Stremming fase 1, Marssum-afslag N398  (5, 8 en 18 Juli)
Stremming fase 2a, Bitgumerdyk-Bitgum (8, 9 en 17 juli)
Stremming fase 2b, Bitgum- rotonde Berlikum ( 10, 11 en 17 juli)
Stremming fase 3, rotonde Berlikum-fietstunnel Bildtdijk (9, 10 en 16 juli)
Stremming fase 4, parallelweg rotonde Berlikum-Liuwesingel (11, 12 en 15 Juli)
Stremming fase 5, Rotonde De Draai – Nassaustraat Sint Annaparochie (11, 12 en 15 Juli)

Hinder en planning

Het doorgaande verkeer tussen Marsum en Sint Annaparochie leiden we tijdens fase 1 om via Leeuwarden en Stiens (N31, N357 en N393). Tijdens stremming fase 2a, 2b, 3 en fase 5 leiden we het verkeer om via N398 (Noordwesttangent en N393). Tijdens fase 4 is de hoofdrijbaan beschikbaar. Onderstaand de planning met in welke nachten we welke werkzaamheden uitvoeren. Zoals u kunt zien, combineren we werkzaamheden.

 Vragen

Mochten jullie nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met projectleider Nynke Bergema (n.bergema@fryslan.frl) of bellen met 058-2925925 van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren.

Coronasubsidie voor culturele instellingen Waadhoeke

 tijdelijke coronasteun voor culturele instellingen.

 

Welkom terug in de kerk

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat we vanaf a.s. zondag 20 juni de de…