Terug naar Verenigingen nieuws

Werkgroep klein wonen in Berltsum wil 'It meast duorsumme hofke fan Nederlân'

Gepubliceerd op:
Werkgroep klein wonen in Berltsum wil 'It meast duorsumme hofke fan Nederlân'

In Berltsum is vanuit de werkgroep ‘Klein wonen in Berltsum’ een initiatief rondom kleinschalig en duurzaam wonen op het terrein van de voormalige school OBS Lyts Libben voor ouderen ingediend bij de Pilot Omgevingswet in Waadhoeke.

Het initiatief is voortgekomen uit een evenement rondom Tiny Houses vorig jaar in Berltsum. Hier kwamen veel belangstellenden op af. Buiten de al verwachte doelgroep ook veel ouderen. Uitgangspunt van het nu ingediende initatief is het creëren van een duurzaam hofje voor ouderen wat de mogelijkheid geeft om samen oud te worden op een duurzame manier op een inbreidingslocatie. Inmiddels hebben de poortwachters van Pilot positief gereageerd wat de kans op realisatie een stuk groter maakt.

Het initiatief geniet inmiddels ook landelijke aandacht. Er is contact met Het Woningbouw Atelier en de grote Bouw Expo in Almere. Deze partijen begeleiden en inspireren initiatieven op het gebied van woningbouw in samenwerking met de RVO
en het BZK. Zij onderschrijven de demografische veranderingen en de noodzaak van kleiner wonen. Op een grote manifistatie rondom kleiner wonen kwamen in Almere vorig jaar duizenden mensen af. Uit evaluatie bleek dat een groot percentage ouderen geintreseerd is in kleiner wonen.

De werkgroep heeft op woensdag 23 mei een informatieavond voor omwonenden belegd. Zij zullen binnenkort persoonlijk uitgenodigd worden. Doel van de avond is om veel input op te halen, dit om het draagvlak nog groter te maken.

Foto's

Downloads

Bekijk ook

Coronasubsidie voor culturele instellingen Waadhoeke

 tijdelijke coronasteun voor culturele instellingen.

 

Welkom terug in de kerk

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat we vanaf a.s. zondag 20 juni de de…

 

Bibliotheek zoekt taal- en digitaal vrijwilligers voor het Digi-Taalhuis in de Bibliotheek.

Het lijkt zo gemakkelijk, een whatsapp met de mobiel versturen, de krant lezen o…