Terug naar Verenigingen nieuws

Werkgroep Berltsum Foarut

Gepubliceerd op:
Werkgroep Berltsum Foarut

Elke maand houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen onze werkgroep.
Op dit moment zijn we druk bezig met het ontwikkelen van een informatieboekje waarin alle activiteiten op het sociaal terrein binnen Berltsum in komen te staan.

Verder zijn we de presentatie die we mogen geven tijdens de vergadering van de commissie sociaal domein aan het voorbereiden. Deze vergadering zal worden gehouden op 19 mei 2015 in Berlinga State aan de Hofsleane 30A te Berltsum, inloop vanaf 19:30 uur. Voel u van harte welkom! We hebben ons doel helder, willen bestaande activiteiten binnen het dorp behouden en liefst versterken door een samenwerking aan te gaan. Onze grote wens is: bewoners van Berltsum , jong en oud, houden samen het dorp leefbaar door er voor elkaar te zijn. Daarom is het een logische keus om jonge enthousiaste dorpsbewoners actief bij de werkgroep te betrekken.
Jorrit de Boer en Petra Tijsma-Wassenaar zijn de eerste dorpsbewoners die vrijwillig in actie zijn gekomen namens de werkgroep. Ze hebben de opdracht gekregen de naam Berltsum Foarút tot een begrip te maken via de dorpskrant Op ‘e Roaster en de website www.berlikum.com . Petra heeft voor de werkgroep drie redactionele stukjes geschreven waarin het doel van de werkgroep goed naar voren is gekomen. Heel erg bedankt Petra! Jorrit is aan de slag gegaan om een logo te ontwikkelen en is op dit moment druk bezig om voor de werkgroep een “huisstijl” te maken.
Wie is Jorrit de Boer eigenlijk en waarom is hij DE man voor deze job?


Kids Picknick 4 juli as

Deelname voor de groepen 1 t/m 8 (zonder begeleiding van volwassen)  

 

Koffie en een goed gesprek bij De Sk├╗le

“Het is heerlijk om even je hart te kunnen luchten en ook om te luisteren …