Terug naar Verenigingen nieuws

Vrijwilligers in het groen

Gepubliceerd op:
Vrijwilligers in het groen

‘Wat een super idee’ dacht ik vanochtend bij het wakker worden toen ik flarden opving van het gesprek van Femke de Walle, als dorpsomroeper van Omrop Fryslân, met een mevrouw uit Boyl. Die mevrouw woonde nu zo’n 24 jaar in dit Stellingwerfse dorp. Ze somt een aantal verschillen op met de Randstad. Altijd aardig te horen dat wij over allerlei leuke eigenschappen beschikken die men in daar met een lichtje moet zoeken. Een van die aardigheden, zegt de mevrouw, is dat wij nog zoveel vrijwilligerswerk doen. De mensen die continu op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden voor deze en gene vereniging moeten hun wenkbrauwen nu wel lichtelijk optrekken. Als het hier goed gaat, dan moet het in de Randstad wel desastreus zijn. Zo in het licht van vrijwilligerswerk ging de Boylse mevrouw verder hoe ze het dorp daar onderhouden qua groenvoorziening. Het geld dat de gemeente daarvoor heeft uitgetrokken komt in een potje waaruit het dorp mag putten bij het mooi houden van de leefomgeving. En dat doen ze daar met vrijwilligers. Alleen het maaien besteden ze uit. Nu kan ik mij niet herinneren of ik ooit in Boyl ben geweest en weet ik niet hoe het eruit ziet, maar als dorp in de Stellingwerven tegen het bosrijke Drenthe, stel ik mij een mooi, weelderig groen dorp voor. Ons eigen dorp ken ik des te beter en ik vraag me regelmatig af wat onze gemeente met groenonderhoud bedoelt. Wat ik weet is dat ze de dorpen in clusters hebben verdeeld en het onderhoud aan verschillende hoveniers hebben uitbesteed. En blijkens het welig tierend kruid gaat ook onze gemeente mee in de trend van prijs boven kwaliteit. Met het aanstormende vaartoerisme is dat natuurlijk geen visitekaartje voor ons dorp. Nu de oude veilinggebouwen op de Pôlle zo mooi beschilderd zijn, moeten er minstens fleurige bloembakken als welkom aan de brug bij de veiling hangen. Berltsumer Belangen moest maar eens in Boyl op werkbezoek om hun licht op te steken. Wat in Boyl kan, kan in Berltsum ook, toch? RIA 24-08-2011

Foto's verkleedavond online bestellen tot 15 oktober 2022

De foto''s die gemaakt zijn tijdens de verkleedavond staan niet tussen de foto''…

 

Kerstmarkt op zaterdag 26 november in Vermaning

Veel bewoners uit Berltsum en omstreken herinneren het nog: de prachtige boekenm…