Terug naar Verenigingen nieuws

UPDATE woningbouwproject ‘in Proeftún Berltsum’.

Gepubliceerd op:
UPDATE woningbouwproject ‘in Proeftún Berltsum’.

Het is naar buiten toe een tijdje stil geweest maar de werkgroep heeft niet stil gezeten.

Inmiddels zijn de plannen doorontwikkeld. Wensen van de gemeente, inwoners en geïnteresseerden zijn door architect Maarten Min (Min2) vertaald in een prachtig ontwerp. Inmiddels is in samenspraak met de gemeente, in bouwbedrijf Bruinsma uit Harlingen een aannemer gevonden die ook geloofd in het project!

Inmiddels zijn wij met de gemeente in overleg om de laatste zaken te regelen en wordt er in Franeker een Raadsbesluit voorbereid. Een mijlpaal na hard werken. Een dekkende begroting, gezamenlijk groen plan en aankleding en is er een beeldkwaliteitsplan gemaakt.

Wat voor de werkgroep belangrijk was is dat de mede door jullie aangedragen uitgangspunten overeind zijn gebleven:

  • Duurzaam wonen in Berltsum.
  • Levensloop bestendige woningen die klein/middel groot van opzet zijn.
  • Doorstroming in het dorp realiseren door ouderen te huisvesten zodat woningen beschikbaar komen voor starters en jonge gezinnen.
  • Een invulling van een leegstaand terrein midden in het dorp.
  • Biodiversiteit stimuleren, uitbreiden en integreren in de plannen.
  • Rekening houden met bestaande plannen qua lanenstructuur (Poepedyk).
  • Verbetering van infrastructuur, parkeergelegenheid en ligging weg en veiligheid.

 

Alle benodigde stukken zijn nu in bezit van de gemeente. Na de zomer streven wij er weer naar om een inloop te organiseren voor aanwonenden, geïnteresseerden en nieuwsgierigen.

Doelstelling is en blijft om nog dit jaar definitief akkoord van Gemeente en Raad te krijgen om zo in 2022 over  te gaan tot realisatie.

Projectgroep ‘in Proeftún Berltsum’.

Klaas Nieuwhof

Jasper de Vries

Hette Veldema.

Presentatie Gernierswei XXL-Koekoeksleane-Bitgumerdyk aan gemeenteraad en B&W

Van november 2020 t/m juli 2021 zijn er 14 geregistreerde ongevallen met gewonde…

 

Zaterdag is de Koepelkerk geopend

Aanstaande zaterdag is het Open Monumentendag. Daarom kan zaterdagmiddag de Koep…