Terug naar Verenigingen nieuws

Uitnodiging voor kerstviering.

Gepubliceerd op:
Uitnodiging voor kerstviering.

De gezamenlijke diaconieën van Berlikum houden hun kerstviering voor alleengaanden en echtparen 65+ op woensdag 21 december in t Centrum. Wij beginnen om 18.00 uur met de broodmaaltijd, waarna om +/- 19.30 uur de kerstviering begint. Medewerking zal worden verleend door Muziekensemble Muzarthe uit St. Annaparochie. Wilt u bij de broodmaaltijd aanwezig zijn, dan dit graag opgeven bij een van onderstaande personen tot maandag 12 december. (Als u zich moet houden aan een dieet, wilt u dat dan bij opgave doorgeven.) Voor vervoer kan worden gezorgd. Klaas Tolsma, Buorren 46, tel.0518-461321 Marijke Nieuwhof, Luinsterweg 5, tel.0518-461487

Kids Picknick 4 juli as

Deelname voor de groepen 1 t/m 8 (zonder begeleiding van volwassen)  

 

Koffie en een goed gesprek bij De Skûle

“Het is heerlijk om even je hart te kunnen luchten en ook om te luisteren …