Terug naar Verenigingen nieuws

Uitnodiging Heerlijke High Tea

Gepubliceerd op:
Uitnodiging Heerlijke High Tea

Weet u het nog? De gezellige avonden voor alleenstaanden en echtparen 65+ !!

We mogen weer wat organiseren, en dat gaan we dan ook doen!

Hierbij willen we u van harte uitnodigen voor een heerlijke High Tea met een super spannende Bingo

Op woensdag 15 juni om 15.00 uur (Deze keer dus niet op avond maar op middag) in het Centrum.
We vragen van u een bijdrage van € 5,-
De opbrengst hiervan is voor ons project in Zuid-Afrika ”Lighthouse Karatara” van Theo en Jinke de Jong.

Opgave graag voor 5 juni a.s. bij: Meinie Strooisma.
Skoallestrjitte 2a
Telefoon: 0518-462089

Wilt u ook aangeven of u opgehaald / thuisgebracht wil worden?

Houdt u de nieuwsbrief in de gaten voor verdere informatie!!

Tot dan!!
Dames van de Diaconie

Alles mag op zaterdag!

Alles mag op zaterdag wordt op 2 juli aanstaande georganiseerd door It Piipskoft…

 

Fietstocht Waadhoeke

Zaterdag 3 september vindt de Waadhoeke fietstocht weer plaats. Er kan gekozen w…