Terug naar Verenigingen nieuws

‘Strijd’ op de ijsbaan.

Gepubliceerd op:

Mist en dooi konden de pret niet drukken, donderdagavond 30 december op de ijsbaan tijdens de priksleewedstrijden. De wedstrijd werd door de ijsbaanvereniging georganiseerd. Om klokslag 19.00 uur klonk het startschot voor de eerste race van de priksleewedstrijd. Dertig dappere deelnemers vanaf 12 jaar deden mee. Dat het een leuke activiteit voor jong en oud is bewijzen de foto’s. Deze wedstrijd bleek een leuke gelegenheid om je vriend, buurvrouw/man of je zus of mem uit te dagen. De vonken vlogen letterlijk over het ijs. Want van een bekende wil je natuurlijk winnen. Maar zoals bij elke wedstrijd kan er maar een de winnaar zijn. Na de eerste ronde waren er nog 15 deelnemers over voor de tweede ronde. In de pauzes was er natuurlijke koek en zopie. Na enkele rondes was de strijd gestreden en de winnaars bekend. De winnaars bij de dames: eerste prijs was voor Lisanne Terpstra en de tweede prijs voor Laura Kuperus. De winnaars bij de heren: eerste prijs was voor Jorrit de Boer en de tweede prijs voor Eddy Roorda. De ijsbaanvereniging heeft deze wedstrijd kunnen organiseren door de steun van haar leden, dus voor degene die deze initiatieven graag wil ondersteunen: De contributie van de IJsclub Berlikum bedraagt: € 5,00 per jaar per gezin. Voor alleen gaanden: € 3,50 per jaar en donateurs: € 2,50 per jaar. Dan kunt u zich melden bij: K.J. Runia, Kleasterdyk 7A, t: 461637, voorzitter.

Foto's verkleedavond online bestellen tot 15 oktober 2022

De foto''s die gemaakt zijn tijdens de verkleedavond staan niet tussen de foto''…

 

Kerstmarkt op zaterdag 26 november in Vermaning

Veel bewoners uit Berltsum en omstreken herinneren het nog: de prachtige boekenm…