Terug naar Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum en Wier

Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum en Wier

Gepubliceerd op:
Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum en Wier

Op woensdag 12 maart 2014 is het bestuur van Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum en Wier bijeengekomen. In deze vergadering zijn een aantal aanvragen behandeld. Antwoord op deze aanvragen zullen de organisaties persoonlijk van het bestuur ontvangen. De volgende vergadering staat gepland op donderdag 15 mei 2014. Aanvragen die voor 1 mei binnen zijn worden die avond behandeld. De aanvragen kunnen via de mail gestuurd worden via stichtingdodo@gmail.com en de via het postadres: Jeanet Terpstra � Hylkema, Buorren 84, 9041 BD Berltsum. De jaarvergadering zal op vrijdagavond 6 juni 2014 in de �ld Skoalle te Wier worden gehouden. De uitnodiging van deze vergadering zal eind mei worden verstuurd

Jaarvergadering Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum en Wier

U hebt er vast wel eens iemand over gehoord, de stichting Dodo. Dodo is in de v…

 

Subsidies 2016 door Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum/Wier

Zoals jullie van ons gewend zijn zetten we in de maand juni alle zaken van het a…