Terug naar Verenigingen nieuws

Stembureaus geopend

Gepubliceerd op:
Stembureaus geopend

16.00 uur: Rond het middaguur hebben Sybren van Tuinen en Dick Abma plaats gemaakt voor Jaap Aagtjes en Dout de Boer-Clowting. In het Centrum hebben 195 van de 876 stemgerechtigden hun stem uitgebracht (=22%). Jaap Aagtjes en Dout de Boer verwachten na 16.30 uur de grote drukte. Ook in het Heechhout zit Willy Runia nu op het stembureau in plaats van Durk Miedema. Het opkomstpercentage ligt hier iets hoger: van de 1044 stemgerechtigden hebben hier 290 kiezers hun stem uitgebracht (=28%). Freerk Siegersma meldt dat tussen 17.00 en 19.00 uur de top wordt verwacht. 'Ooit hebben we wel eens 100 kiezers in een uur gehad', aldus Haaye Hoekstra. Freerk Siegersma houdt per uur het opkomstpercentage bij van het stembureau in It Heechhout. Over het uiteindelijke opkomstpercentage valt nog niets te zeggen. 08.30 uur: De stembureaus in het Centrum en It Heechhout zijn vandaag geopend tot 21.00 uur. Het stembureau in het Centrum wordt bemand door v.l.n.r. Tjeerd Cuperus uit Boksum, Frans Idsinga uit Skingen, Sybren van Tuinen en Dick Abma. Op de tweede foto staat de bemanning van It Heechhout v.l.n.r. Freark Siegersma, Haaye Hoekstra en Durk Miedema. Zonder plaatsnaam zijn woonachtig in Berltsum. Na een uur kwamen in het Centrum 14 stemmers en in It Heechhout 18 kiesgerechtigden. Donderdag 4 maart komt de uitslag van de gemeenteverkiezingen Menaldumadeel op www.berlikum.com.

Foto's verkleedavond online bestellen tot 15 oktober 2022

De foto''s die gemaakt zijn tijdens de verkleedavond staan niet tussen de foto''…

 

Kerstmarkt op zaterdag 26 november in Vermaning

Veel bewoners uit Berltsum en omstreken herinneren het nog: de prachtige boekenm…