Terug naar Verenigingen nieuws

Spannend schoolkaats- finale voor Lyts Libben

Gepubliceerd op:
Spannend schoolkaats- finale voor Lyts Libben

Op de foto staan de jongens van O.B.S. Lyts Libben Berlikum. v.l.n.r. Wytze Wassenaar-Remco Anema-Patrick van Dellen De finale ging tussen C.B.S Mooitaki uit Beetgummermolen: Sierd Pieter Bottinga-Paul Dijkstra- Wieberen Bruinsma en O.B.S. Lyts Libben uit Berlikum. Lyts Libben stond 5-3 achter maar haalde op tot 5-5 en 6-4 en won, de kaats moest voorbij geslagen maar de achterinse van Mooitaki sloeg de bal tegen een ploeggenoot en zodoende waren de punten voor Berlikum. Ook kreeg Mooitaki nog een kans de wedstrijd te winnen maar de bal werd niet teruggeslagen na een uitslag van het perk. Beide parturen lieten topkaatsen zien en het was en hele spannende finale. Er zijn 2 teams nodig voor een spannende wedstrijd. Hulde aan alle 6 kinderen! Een heel warme dag. Beide ploegen gaan naar de provinciale kampioenschappen in Leeuwarden (Sonneborgh) Bij de meisjes won de Fűgelsang de kransen: Margriet Miedema-Esmeé Ynema – Hester Zijlstra In de finale werd gewonnen van O.B.S. de Romte uit Dronrijp: Lisette Tolsma-Gerlant Kamminga – Mariek Hellinga Alle foto’s van het schoolkaatsen zijn te zien op de site van O.B.S. Lyts Liben #link:www.obslytslibben.nl:www.obslytslibben.nl;

Opening MFC It Stedhûs

Zoals jullie in de vorige editie van deze dorpskrant hebben kunnen lezen, zijn w…

 

Kom in beweging en maak kennis met de tennissport,

Kom in beweging en maak kennis met de tennissport, ontwikkel jezelf en krijg je …