Terug naar Verenigingen nieuws

Sjongendewiis Berltsum

Gepubliceerd op:
Sjongendewiis Berltsum

Bij het schrijven van dit artikel is het nog volop vakantietijd. Toch moeten we vooruit denken, want het nieuwe koorseizoen staat voor de deur. Woensdag 7 september gaan we weer van start. We beginnen om half acht en nieuwe leden zijn van harte welkom. Sjongendewiis is een koor gebaseerd op christelijke overtuiging. Als dit je aanspreekt, kom dan eens langs en zing mee. Misschien bevalt het wel zo goed dat je blijft. Onze repetitieavonden zijn gezellig, de sfeer is uitstekend en we leren ook nog veel. Dus wat houdt je tegen? Kom langs op een repetitieavond in de zaal achter de Doopsgezinde kerk, vanaf woensdag 7 september, 19.30 uur. De bestuursleden zijn ook altijd bereid tot het geven van meer informatie. Je kunt hiervoor terecht bij P.H. de Koe, 462096, T. Krikke, 462232, B. Joostema, 460535, A. Algra, 461266 of Tj. Dijkstra, 462291. Je kunt alvast een blik werpen op onze website sjongendewiis.jouwweb.nl. Graag tot ziens. het bestuur van Sjongendewiis Berltsum

Hulp vóórdat de schulden oplopen

Inwoners van Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke die betalingsachters…

 

Eerste subsidies Lokaal Sportakkoord uitgedeeld

De kopgroep van het Lokaal Sportakkoord heeft de eerste subsidies uit het budget…