Terug naar Verenigingen nieuws

Samen werken aan leefbaarheid

Gepubliceerd op:
Samen werken aan leefbaarheid

De gemeente Menameradiel en Wonen Noordwest Friesland gaan onderzoeken hoe de inwoners van de gemeente aankijken tegen de leefbaarheid. Dit onderzoek wordt door middel van enquêtes die steekproefsgewijs bij inwoners in de bus zal vallen. Dit doen zij om in de toekomst keuzes te maken waarin optimaal aan behoeften van inwoners tegemoet gekomen wordt. In de enquête komen deze onderwerpen aan bod: Groenvoorzieningen, sociale samenhang, veiligheid en verkeer. Dit onderzoek wordt gehouden om optimaal in te spelen op behoeften van inwoners van gemeente Menameradiel. Bovendien investeert Wonen Noordwest Friesland ieder jaar €500.000,= in het leefbaar houden van onder andere deze gemeente. Het onderzoek gebeurd aan de hand van een beproefde methode die eerder in de gemeenten Franekeradeel en Het Bildt is toegepast. Om een goed beeld te krijgen wat belangrijk wordt gevonden, hopen zij als u deze enquête krijgt, invult en weer terug stuurt. De enquête kan anoniem teruggestuurd worden en zal vertrouwelijk worden behandeld. Onder de inzenders wordt een cadeaubon van €25,= verloot.

Presentatie Gernierswei XXL-Koekoeksleane-Bitgumerdyk aan gemeenteraad en B&W

Van november 2020 t/m juli 2021 zijn er 14 geregistreerde ongevallen met gewonde…

 

Zaterdag is de Koepelkerk geopend

Aanstaande zaterdag is het Open Monumentendag. Daarom kan zaterdagmiddag de Koep…