Gepubliceerd op:
Ryk op e Dyk

Verkoop al je spullen vanaf je eigen oprit, garage of tuin?  Geef je dan snel op voor 5 september via: opritsaleberltsum@gmail.com

Deelname standhouders €2,- (reclamekosten)

Verkoop al je spullen vanaf je eigen oprit, garage of tuin?  Geef je dan snel op voor 5 september via: opritsaleberltsum@gmail.com

Deelname standhouders €2,- (reclamekosten)

Presentatie Gernierswei XXL-Koekoeksleane-Bitgumerdyk aan gemeenteraad en B&W

Van november 2020 t/m juli 2021 zijn er 14 geregistreerde ongevallen met gewonde…

 

Zaterdag is de Koepelkerk geopend

Aanstaande zaterdag is het Open Monumentendag. Daarom kan zaterdagmiddag de Koep…