Terug naar Verenigingen nieuws

Reumafonds neemt afscheid van trouwe co÷rdinatrice

Gepubliceerd op:

Na 25 jaar trouwe dienst was het afgelopen dinsdag 8 maart voor mevrouw Fokje Runia-Greydanus de laatste keer dat zij in het spier was voor het Reumafonds. Speciaal voor deze gelegenheid was mevrouw Hilda de Roos-van den Bos, regioco÷rdinator Nieuw Noord naar Berlinga State gekomen om mevrouw Runia te bedanken voor haar inzet. Haar woord van dank ging samen met bloemen en een luxe pennenset. Mevrouw Runia geeft het stokje over aan Hillie Dijkstra. Niet onbelangrijk daarnaast is de vermelding van de opbrengst van de Reumacollecte 2011 in Berltsum. Deze bedroeg Ç 1.431,67. Collectanten en bussenvullers heel hartelijk bedankt. Wilt u zich inzetten voor de reumabestrijding in Berltsum en hebt u daarvoor een paar uur per jaar beschikbaar? Word collectant of medeorganisator voor de collecteweek van het Reumafonds. #link:www.reumafonds.nl:Klik voor meer informatie hier;

Foto's verkleedavond online bestellen tot 15 oktober 2022

De foto''s die gemaakt zijn tijdens de verkleedavond staan niet tussen de foto''…

 

Kerstmarkt op zaterdag 26 november in Vermaning

Veel bewoners uit Berltsum en omstreken herinneren het nog: de prachtige boekenm…