Terug naar Verenigingen nieuws

Reumafonds neemt afscheid van trouwe co÷rdinatrice

Gepubliceerd op:

Na 25 jaar trouwe dienst was het afgelopen dinsdag 8 maart voor mevrouw Fokje Runia-Greydanus de laatste keer dat zij in het spier was voor het Reumafonds. Speciaal voor deze gelegenheid was mevrouw Hilda de Roos-van den Bos, regioco÷rdinator Nieuw Noord naar Berlinga State gekomen om mevrouw Runia te bedanken voor haar inzet. Haar woord van dank ging samen met bloemen en een luxe pennenset. Mevrouw Runia geeft het stokje over aan Hillie Dijkstra. Niet onbelangrijk daarnaast is de vermelding van de opbrengst van de Reumacollecte 2011 in Berltsum. Deze bedroeg Ç 1.431,67. Collectanten en bussenvullers heel hartelijk bedankt. Wilt u zich inzetten voor de reumabestrijding in Berltsum en hebt u daarvoor een paar uur per jaar beschikbaar? Word collectant of medeorganisator voor de collecteweek van het Reumafonds. #link:www.reumafonds.nl:Klik voor meer informatie hier;

Hulp v├│├│rdat de schulden oplopen

Inwoners van Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke die betalingsachters…

 

Eerste subsidies Lokaal Sportakkoord uitgedeeld

De kopgroep van het Lokaal Sportakkoord heeft de eerste subsidies uit het budget…