Terug naar Verenigingen nieuws

Presentatie Gernierswei XXL-Koekoeksleane-Bitgumerdyk aan gemeenteraad en B&W

Gepubliceerd op:
Presentatie Gernierswei XXL-Koekoeksleane-Bitgumerdyk aan gemeenteraad en B&W


Van november 2020 t/m juli 2021 zijn er 14 geregistreerde ongevallen met gewonden gebeurd op het gehele traject Gernierswei-Koekoeksleane-Bitgumerdyk Wier-Berltsum. Dat is uitzonderlijk hoog, vooral op de kruising Bitgumerdyk-Koekoeksleane gebeurden in 2021 al vijf ongevallen. Ook voor jeugdige fietsers die vanuit Berltsum of Minnertsga na de zomervakantie over deze oversteekplaats moeten, is het zeer onoverzichtelijk en gevaarlijk door hardrijdend verkeer. Verreweg de meeste ongevallen gebeurden op kruispunten.
Wat houdt het plan Gernierswei XXL ter verbetering in? In de eerste plaats veiligheid voor (overstekende) fietsers en wandelaars op het gehele traject Gernierswei-Koekoeksleane- Bitgumerdyk (X). In de mobiliteitsvisie staan maar liefst drie grote knelpunten met prioriteit 1 vermeld rondom Wier-Berltsum. In de eerste plaats het ontbreken van een vrijliggend fietspad Wier- Berltsum-Menaam als doorfietsroute, in de tweede plaats het gevaarlijke kruispunt Kleasterdyk-
Gernierswei met ook veel overstekende fietsers en als laatste de plek waar de meeste ongevallen gebeuren is Bitgumerdyk-Koekoeksleane met overstekende fietsers en snelrijdend verkeer. Het masterplan Gernierswei XXL-Koekoeksleane-Bitgumerdyk wil daarom voor fietsers èn automobilisten, vracht- en landbouwverkeer een veilige situatie creëren op de gevaarlijkste weg die in de mobiliteitsvisie door respondenten is aangegeven. De tweede X staat voor uniforme voorrangsregels met 60 km/uur, éénduidige belijningen op de weg, snelheidsremmende maatregelen op kruispunten en duidelijke bebording. Van Moaie Peal-
Gernierswei-Koekoeksleane-Bitgumerdyk een voorrangsweg met 60 km/uur. Sinds de afwaardering van de Gernierswei naar een 60-km erftoegangsweg in 2015 is de verkeerssituatie er niet duidelijker op geworden met voorrangsregels, zo geven respondenten aan. Zo heeft de trailerhelling voorrang en de bietenafslag en Empatec moeten stoppen op de Gernierswei. De inwoners uit Wier merken weer op dat de bocht op de Lautawei onzichtbaar is, terwijl verkeer van rechts wel voorrang heeft. Eveneens stellen Wiersters in de mobiliteitsvisie vast wie voorrang heeft op de driesprong Gernierswei-Hegedyk-Moaie Peal: énerzijds is de Gernierswei hier een 60-km weg met verkeer van rechts voorrang, anderzijds gaat het verkeer vanaf de Hegedyk omhoog hetgeen erop zou kunnen
duiden dat verkeer van rechts moet stoppen. De inwoners uit Wier hebben deze gevaarlijke situaties aangegeven, omdat het onduidelijk is. Ook is de voorrangssituatie bij het kruispunt Kleasterdyk- Gernierswei allesbehalve duidelijk, zo gaven respondenten aan in de mobiliteitsvisie. Gevaarlijk is ook het grijze middenvak op de Gernierswei, hetgeen betekent dat je op het midden van de wet moet rijden. Daar is de Gernierswei veel te druk voor, maar het veroorzaakt aanrijdingen op de hoek Koekoeksleane/Gernierswei door de dode hoek van de raamstijl bij de bestuurder in combinatie met de 80 km-weg, de Koekoeksleane. Ook de snelheidsregimes variëren voortdurend: dan weer 60 km/uur, dan weer 80 km/uur dan weer 60 km/uur. Voor arbeidsmigranten en toeristen niet duidelijk
hoe de wegsituatie van Minnertsga tot Berltsum is geregeld.

Als laatste is het van groot belang dat de route Moaie Peal tot Bitgumerdyk niet versmald wordt, want er rijdt veel landbouw- en vrachtverkeer. Dat is de betekenis van de letter L en de inbreng van de LTO. Tijdens de presentatie hebben genoemde partijen de Gernierswei XXL-Koekoeksleane- Bitgumerdyk bij de gemeenteraad en deze als aanvulling van de mobiliteitsvisie ingebracht. Voor alle gemeentepartijen is een behangrol gemaakt met de veilige en gewenste verkeerssituaties zodat er minder ongevallen met gewonden gebeuren op dit gevaarlijke traject. In november vergadert de gemeenteraad over de definitieve mobiliteitsvisie. Het masterplan is overhandigd aan wethouder Boukje Tol met bijna 9000 handtekeningen. Dorpsbelangen Minnertsga, Sint Jacobiparochie, Menaam, Ried en Wier ondertekenden de petitie, evenals veel bedrijven en beide basisscholen uit Berltsum. Vrijwel alle inwoners uit Wier hebben persoonlijk hun handtekening gezet, evenals omliggende bedrijven, toeristen, bezoekers en burgers. Namens organiserende partijen, hartelijk dank voor uw draagvlak.


Fietsersbond Waadhoeke, Hieke Joostema-Greidanus, Laas Bonnema
Dorpsbelang Wier
LTO


Van november 2020 t/m juli 2021 zijn er 14 geregistreerde ongevallen met gewonden gebeurd op het gehele traject Gernierswei-Koekoeksleane-Bitgumerdyk Wier-Berltsum. Dat is uitzonderlijk hoog, vooral op de kruising Bitgumerdyk-Koekoeksleane gebeurden in 2021 al vijf ongevallen. Ook voor jeugdige fietsers die vanuit Berltsum of Minnertsga na de zomervakantie over deze oversteekplaats moeten, is het zeer onoverzichtelijk en gevaarlijk door hardrijdend verkeer. Verreweg de meeste ongevallen gebeurden op kruispunten.
Wat houdt het plan Gernierswei XXL ter verbetering in? In de eerste plaats veiligheid voor (overstekende) fietsers en wandelaars op het gehele traject Gernierswei-Koekoeksleane- Bitgumerdyk (X). In de mobiliteitsvisie staan maar liefst drie grote knelpunten met prioriteit 1 vermeld rondom Wier-Berltsum. In de eerste plaats het ontbreken van een vrijliggend fietspad Wier- Berltsum-Menaam als doorfietsroute, in de tweede plaats het gevaarlijke kruispunt Kleasterdyk- Gernierswei met ook veel overstekende fietsers en als laatste de plek waar de meeste ongevallen gebeuren is Bitgumerdyk-Koekoeksleane met overstekende fietsers en snelrijdend verkeer. Het masterplan Gernierswei XXL-Koekoeksleane-Bitgumerdyk wil daarom voor fietsers èn automobilisten, vracht- en landbouwverkeer een veilige situatie creëren op de gevaarlijkste weg die in de mobiliteitsvisie door respondenten is aangegeven. De tweede X staat voor uniforme voorrangsregels met 60 km/uur, éénduidige belijningen op de weg, snelheidsremmende maatregelen op kruispunten en duidelijke bebording. Van Moaie Peal- Gernierswei-Koekoeksleane-Bitgumerdyk een voorrangsweg met 60 km/uur. Sinds de afwaardering van de Gernierswei naar een 60-km erftoegangsweg in 2015 is de verkeerssituatie er niet duidelijker op geworden met voorrangsregels, zo geven respondenten aan. Zo heeft de trailerhelling voorrang en de bietenafslag en Empatec moeten stoppen op de Gernierswei. De inwoners uit Wier merken weer op dat de bocht op de Lautawei onzichtbaar is, terwijl verkeer van rechts wel voorrang heeft. Eveneens stellen Wiersters in de mobiliteitsvisie vast wie voorrang heeft op de driesprong Gernierswei-Hegedyk-Moaie Peal: énerzijds is de Gernierswei hier een 60-km weg met verkeer van rechts voorrang, anderzijds gaat het verkeer vanaf de Hegedyk omhoog hetgeen erop zou kunnen duiden dat verkeer van rechts moet stoppen. De inwoners uit Wier hebben deze gevaarlijke situaties aangegeven, omdat het onduidelijk is. Ook is de voorrangssituatie bij het kruispunt Kleasterdyk- Gernierswei allesbehalve duidelijk, zo gaven respondenten aan in de mobiliteitsvisie. Gevaarlijk is ook het grijze middenvak op de Gernierswei, hetgeen betekent dat je op het midden van de wet moet rijden. Daar is de Gernierswei veel te druk voor, maar het veroorzaakt aanrijdingen op de hoek Koekoeksleane/Gernierswei door de dode hoek van de raamstijl bij de bestuurder in combinatie met de 80 km-weg, de Koekoeksleane. Ook de snelheidsregimes variëren voortdurend: dan weer 60 km/uur, dan weer 80 km/uur dan weer 60 km/uur. Voor arbeidsmigranten en toeristen niet duidelijk
hoe de wegsituatie van Minnertsga tot Berltsum is geregeld.

Als laatste is het van groot belang dat de route Moaie Peal tot Bitgumerdyk niet versmald wordt, want er rijdt veel landbouw- en vrachtverkeer. Dat is de betekenis van de letter L en de inbreng van de LTO. Tijdens de presentatie hebben genoemde partijen de Gernierswei XXL-Koekoeksleane- Bitgumerdyk bij de gemeenteraad en deze als aanvulling van de mobiliteitsvisie ingebracht. Voor alle gemeentepartijen is een behangrol gemaakt met de veilige en gewenste verkeerssituaties zodat er minder ongevallen met gewonden gebeuren op dit gevaarlijke traject. In november vergadert de gemeenteraad over de definitieve mobiliteitsvisie. Het masterplan is overhandigd aan wethouder Boukje Tol met bijna 9000 handtekeningen. Dorpsbelangen Minnertsga, Sint Jacobiparochie, Menaam, Ried en Wier ondertekenden de petitie, evenals veel bedrijven en beide basisscholen uit Berltsum. Vrijwel alle inwoners uit Wier hebben persoonlijk hun handtekening gezet, evenals omliggende bedrijven, toeristen, bezoekers en burgers. Namens organiserende partijen, hartelijk dank voor uw draagvlak.


Fietsersbond Waadhoeke, Hieke Joostema-Greidanus, Laas Bonnema
Dorpsbelang Wier
LTO

De Proeftun wordt gerealiseerd; schep in de grond in 2022!

De gemeente Waadhoeke heeft gisteravond het definitieve akkoord gegeven op het r…

 

Flessenactie Brede school t.b.v. vernieuwen speeltuin

De speeltuin wordt vernieuwd. Er zijn mooie plannen die we graag willen realiser…