Terug naar Verenigingen nieuws

Oproep: Vrijwilligers nodig voor de Berltsumer Feilingdei

Gepubliceerd op:
Oproep: Vrijwilligers nodig voor de Berltsumer Feilingdei

Hallo Berltsumers. Afgelopen week bent u d.m.v. de site Berlikum.com op de hoogte gebracht van DE BERLTSUMER FEILINGDEI. De veilingdag komt nu met rasse schreden dichterbij en we hebben voor deze dag nog een aantal vrijwilligers nodig. Dit zal o.a. zijn voor handelingen tijdens het veilen zoals bonnen schrijven, uitgifte van de verkochte producten etc. Maar ook zijn een aantal vrijwilligers nodig die bezoekers van de veilingdag de weg kunnen wijzen en die helpen bij het parkeren (er zijn een aantal professionele verkeersregelaars aanwezig). In de aanloop naar de dag kunnen we ook nog hulp gebruiken bij het plaatsen van marktkramen en andere hand- en spandiensten. Hiervoor willen wij een beroep doen op de bevolking van Berlikum. Want zoín dag wil je toch echt meemaken en onderdeel van zijn!! Schroom niet en meld je aan bij Tjitske Miedema, Bitgumerdijk 2 9041 CC Berlikum. Telefoon 461431 of 06-16626692. Per mail mag ook a.w.miedema@chello.nl Doe dit voor maandag 12 septemberÖdus even het dorpsfeest door en dan gaan voor DE FEILINGDEI. Het gaat vooral om zaterdag 24 september Berltsumer feilingdei

Hulp vóórdat de schulden oplopen

Inwoners van Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke die betalingsachters…

 

Eerste subsidies Lokaal Sportakkoord uitgedeeld

De kopgroep van het Lokaal Sportakkoord heeft de eerste subsidies uit het budget…