Terug naar Verenigingen nieuws

Ophaaldienst snoeiafval gemeente Waadhoeke gewijzigd

Gepubliceerd op:
Ophaaldienst snoeiafval gemeente Waadhoeke gewijzigd

Veel inwoners uit Berltsum hebben snoeiafval dat voorheen in bepaalde weken werd opgehaald. Dat systeem is per 1 januari 2018 ingrijpend veranderd. De bewoners moeten bij snoeiafval uiterlijk twee werkdagen voor het ophalen contact opnemen met Omrin. Dat kan via telefoon 0900-2100215 of gebruik maken van de afvalapp van Omrin. In Berltsum wordt het snoeiafval opgehaald op woensdag 24 oktober en donderdag 27 december. Omrin meldt bij aanwezigheid van snoeiafval altijd wanneer het eerstvolgende ophaalmoment is. Uiterlijk op maandag 22 oktober en vrijdag 19 december moet het snoeiafval door Berltsumers doorgegeven worden. Voor andere dorpen en Franeker gelden andere ophaaldata. Het voordeel van dit nieuwe systeem is wel dat er nu zes ophaalmomenten zijn, maar burgers/bedrijven moeten dit nu zelf wel doorgeven aan Omrin. De buitendienst van de gemeente Waadhoeke haalt het snoeiafval op.

Donderdag 1 juli a.s.: Informatiebijeenkomst Fidesta

Datum: donderdag 1 juli a.s. Tijd: 19.30 uur Plaats: in de Fidesta ruimte van …

 

“Fietsen door de Middeleeuwen”

Op zaterdag 3 en 10 juli wordt een unieke fietstocht georganiseerd. Starttijden …