Terug naar Verenigingen nieuws

Opening Lytse Bieb Berltsum.

Gepubliceerd op:
Opening Lytse Bieb Berltsum.

Maandag 31 mei om 14.00 uur werd de lytse bieb Berltsum geopend door alle leerlingen van OBS it Lyts Libben en CBS de Fūgelsang. De directeur de heer P. Sipkes van CBS de Fūgelsang stond in zijn welkomstwoord even stil bij het feit dat Berltsum de bibliotheek Berltsum zal missen. Maar hij gaf ook duidelijk de voordelen van de Lytse Bieb weer. Het is fijn dat de boeken nu erg eenvoudig door de leerlingen van beide scholen te gebruiken zijn. Doetie de Vries, manager van de bibliotheek, gaf aan erg blij te zijn met de locatie van de CBS de Fūgelsan, omdat de grootste doelgroep die gebruik van de lytse bieb zal maken de kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar zullen zijn. Voor de dorpsgenoten is de locatie mooi centraal in het dorp. Het is ook goed toegankelijk voor de wat minder mobiele volwassenen. De leerlingen zongen op het plein een prachtig lied over de lytse bieb. Ze werden door drie leerlingen op bugel begeleid. Een feestelijk geheel. De openingsact werd door twee leerlingen verzorgd. Jiska Dijkstra van de CBS de Fūgelsang en Esther Dijkstra van OBS it Lyts Libben. Om veel leesplezier te beleven aan een boek moet je volgens de heer P.Sipkes helemaal in een boek kruipen, er in op gaan, in een boek stappen. Daarom mochten de twee meiden door een levensgroot boek stappen om zo toegang tot de lytse bieb te krijgen. Daarmee was de lytse bieb officieel geopend. Binnen waren de eerste bezoekers al aanwezig. Ze kregen van de medewerkster een duidelijke uitleg. De bezoeker kan de boeken zelf scannen tijdens het inleveren en het uitlenen. Margriet Groustra zal de vaste medewerkster zijn zal u graag wegwijs maken in de lytse Bieb. Natuurlijk is de hoeveelheid aan boeken minder dan in de voormalige bibliotheek. Maar alle nieuwe titels zijn aanwezig. . Er is een royale collectie voor de wat oudere lezers en voor de zeer jonge kinderen. Met de bibliotheekpas kunt u ook gebruik maken van de bibliotheken van Fryslān. Er is een mogelijkheid in boeken te bestellen. Dit kan thuis of via het internetDe site van de lytse bieb is www.lytsebieb.nl. Op maandag en donderdag is de lytse bieb geopend vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur. In de gemeenschapsruimte van CBS de fūgelsang, DS. Van Eyck van Heslingatrijtte 1 te Berltsum.

Presentatie Gernierswei XXL-Koekoeksleane-Bitgumerdyk aan gemeenteraad en B&W

Van november 2020 t/m juli 2021 zijn er 14 geregistreerde ongevallen met gewonde…

 

Zaterdag is de Koepelkerk geopend

Aanstaande zaterdag is het Open Monumentendag. Daarom kan zaterdagmiddag de Koep…