Terug naar Verenigingen nieuws

Opening doortraproutes in Waadhoeke

Gepubliceerd op:
Opening doortraproutes in Waadhoeke


Op maandag 5 juli heeft wethouder Boukje Tol drie doortraproutes in gemeente
Waadhoeke geopend. Dit zijn fietsroutes bedoeld voor ouderen, maar iedereen kan de routes
fietsen. De routes zijn ongeveer 20 tot 25 kilometer lang over mooie, groene en ruime
paden met weinig obstakels en veilige kruisingen. De wethouder opent de fietsroutes bij
Slappeterp waar ze het logo van het landelijke Doortrappen-programma op het fietspad
aanbrengt.

Testen Doortraproutes
In de zomer en het najaar van 2020 heeft gemeente Waadhoeke samen met de Fietsschool,
onderdeel van de Fietsersbond, vier testroutes gemaakt. Fietsers konden zich aanmelden om de
routes te testen. Aan de hand van een vragenlijst werd gekeken of de routes moesten worden
aangepast vanwege obstakels of minder veilige situaties. Eén route is afgevallen door de feedback
van de testers. Ongeveer 60 mensen testten de routes.


De routes in Waadhoeke
Er zijn drie routes in Waadhoeke met verschillende startpunten in Berltsum, Dronryp en Franeker. De
route van Berltsum gaat over Ried, Slappeterp, Skingen naar Menaam. En dan weer richting
Berltsum. De route van Dronryp gaat over Rewert, Hylaard, Boksum, Ritsumasyl en langs het Van
Harinxmakanaal weer richting Dronryp. De route van Franeker gaat over Schalsum, Skingen,
Slappeterp, Ried, Boer en via Dongjum weer naar Franeker. De routes zijn online te vinden op:
www.frieslandbeweegt.frl/doortrappen.

Doortraproutes
De Fietsschool is een onderdeel van de Fietsersbond en heeft in vrijwel alle Friese gemeente
zogenaamde Doortraproutes uitgezet. De routes worden gemaakt in samenwerking met het
Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid en de Friese gemeenten, als onderdeel van het landelijke
programma Doortrappen. Het motto van dit programma is: “Veilig fietsen tot je 100 e !”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentatie Gernierswei XXL-Koekoeksleane-Bitgumerdyk aan gemeenteraad en B&W

Van november 2020 t/m juli 2021 zijn er 14 geregistreerde ongevallen met gewonde…

 

Openmonumentendag Waadhoeke

  Buitenlocaties centraal op Open Monumentendag Waadhoeke   Open Mo…