Terug naar Verenigingen nieuws

Open brief aan de bewoners van de Buorren.

Gepubliceerd op:
Open brief aan de bewoners van de Buorren.

Wij horen en lezen verwarrende berichten over een beschermd dorpsgezicht. Dit zal mogelijk bij de bewoners van de Buorren verontrustend zijn. Stichting Berlikumer Belangen wil daarom duidelijkheid geven. Bij het maken van de dorpsvisie hebben bewoners uit de Buorren aangegeven dat de woonkwaliteit van de oude kern niet verder achteruit mag gaan. Dit kan de huizenprijs onder druk zetten en leegloop tengevolge hebben. Als wij niets doen, kan de krimp ook hier gevolgen hebben. Als dorp hebben wij dit punt, via een democratisch proces, in onze dorpsvisie opgenomen. (Zie blz. 47 van de dorpsvisie te lezen via de website Berlikum.com). In het bijbehorende tijdschema staat dit project voor 2011 op de rol. Van SBB mag verwacht worden dat zij dit actiepunt oppakt. Willen wij dat alleen doen? Nee, dat willen wij niet. Wij willen een startavond beleggen met alle bewoners van de Buorren, waarin wij zullen voorstellen een werkgroep samen te stellen waarin het zwaartepunt bij de bewoners van de Buorren ligt. De bewoners beslissen uiteindelijk over het plan wat naar buiten gebracht wordt en waarvoor wij vervolgens financiŽle of planologische middelen zullen proberen te vinden. Voor het opwaarderen van de oude kern staan meerdere instrumenten ter beschikking. Wij willen samen met de bewoners inventariseren welke instrumenten geschikt zijn. Wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen. Wij denken dat een samenhangend plan op den duur beter scoort dan een hap-snap plan uitvoeren zonder een meer omvattende toekomstvisie. Welke instrumenten staan ons onder anderen ter beschikking? Het Rotte Kiezen beleid; aanvullend straatmeubilair dat het historische karakter onderstreept; stimulering renovatie en restauratie; een groenplan; vaststellen van rooilijnen van de gevels enz. Al deze acties zou men status cq. uitstraling kunnen geven door de oude kern uit te roepen als beschermd dorpsgezicht. Houdt dit in dat op allerlei gebied beperkingen optreden? In het geheel niet. Het oude Rijksbeleid van beschermd dorpsgezicht met strikte bepalingen ligt al ver achter ons. Men kan nu door de gemeente een beschermd dorpsgezicht laten vaststellen met uitgangspunten die wij als dorp hebben aangegeven. Het geeft aan dat het ons als dorp ernst is om de mogelijke verpaupering voor te zijn en dat het als basis kan dienen voor subsidieaanvragen. Mocht het niet als een kans gezien worden maar nog steeds als bedreigend ervaren worden, dan doen we het gewoon niet. Eerst moeten we alles maar eens op een rijtje zetten. Stichting Berlikumer Belangen hoopt dat met deze uitleg duidelijkheid is ontstaan over wat door berichtgeving in de pers als verwarrend kan worden ervaren.

Presentatie Gernierswei XXL-Koekoeksleane-Bitgumerdyk aan gemeenteraad en B&W

Van november 2020 t/m juli 2021 zijn er 14 geregistreerde ongevallen met gewonde…

 

Zaterdag is de Koepelkerk geopend

Aanstaande zaterdag is het Open Monumentendag. Daarom kan zaterdagmiddag de Koep…