Terug naar Verenigingen nieuws

Onthulling bord en een terugblik in de veilinggeschiedenis

Gepubliceerd op:
Onthulling bord en een terugblik in de veilinggeschiedenis

Het past helemaal in de lijn van de historie dat de Berltsumer Feiling Dei georganiseerd zal worden op zaterdag 25 september. Een paar maanden geleden kreeg ik (Hieke Joostema, redactie) het boek aangereikt van Gerrit Runia, Wiersterdyk 4 om kennis te nemen van de geschiedenis van de Berltsumer Feiling 'De Afslag'. De geschiedenis van de eerste 50 jaar van de veiling 'De Afslag' (1899-1949) wordt in dit boek beschreven door M. Brandsma met een voorwoord van S.J. van Tuinen. Het toeval deed zich voor dat de voorzitter van de Commissie van de Berltsumer Feilingdei, Sijbren van Tuinen hetzelfde boek had gelezen als korte inleiding op de onthulling van het bord. In 1899 was de eerste veiling opgericht en in 1949 werd er een uitbundig feest gevierd. Sijbren haalt aan dat met de Berltsumer Feilingdei, ons dorp weer even mooi op de kaart komt te staan. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks evenement zal worden. Groenten en aardappelen worden nu volop verbouwd en ook de glastuinbouw werkt mee. Op de vijf foto's ziet u dat het bord onthuld wordt door Eeltje Osinga, een oud-tuinder en Sijbren van Tuinen. Dit eerste bord staat ter hoogte van Kleasterdyk/Gernierswei. Het is de bedoeling dat de komende tijd op meerdere plaatsen ditzelfde bord komt te staan. Het comit van de Berltsumer Feiling Dei kwam daarna nog bijeen bij Bauke Wiersma en Marja Tinga. In de aanhef van hoofstuk 1 van het boek beschrijft Brandsma: 'Wie om Frieslands voornaamste tuinbouwgebied zoekt, zal zonder twijfel terecht komen in de omgeving van Berltsum. De tuinbouw heeft zich hier in de loop der jaren sterk uitgebreid'. Hoe toepasselijk in 2010! Bijna aan het eind van het boek beschrijft Brandsma een Hymne oan Berltsum bestaande uit 5 lange coupletten. En heb ik hieronder beschreven. Omdat het oud-Fries is, zal ik een korte Nederlandse vertaling geven. Hymne oan Berltsum (1949), gezongen door Sijbren en Hieke: Romje 't ld tnboudoarp Berltsum Romje Earstling, Bintsjes ek Wrldforneamde Berltsumer woartels En 't bikende Berlts'mer spek Wol de koalfrucht net forjitte Teelt fan kas of frije natuer Druven, parren en komkommers Heech stiet Berltsum's glskultuer! (laatste 2 regels 2 keer) Melodie: 'Dr't de dyk it ln omklammet'. Vertaling: Roem het oude tuindersdorp Berltsum, de eerste aardappelen en de bintjes. De bekende uien, de kolen, de teelt uit de kas en vrije natuur mogen ook niet vergeten worden. Evenals de druiven, peren, komkommers, want de Berlikumer glastuinbouw staat hoog in het vaandel! Verder nog een lied dat destijds een tiphit was in Berltsum op het 50-jarig bestaan van de veiling waar nog lang over nagesproken is. Op de wijze van 'De klok van Arnemuiden'. U zou het z mee kunnen zingen. Als de klok tien heeft geslagen Veilt men zomers alle dagen De beste teler krijgt daardoor het meeste geld. Goede waar is ieder op gesteld! Dankzij Sjoerd van der Meij, n van de aanwezigen van dit grootse jubileumfeest in 1949, kon de melodie getraceerd worden.

Foto's verkleedavond online bestellen tot 15 oktober 2022

De foto''s die gemaakt zijn tijdens de verkleedavond staan niet tussen de foto''…

 

Kerstmarkt op zaterdag 26 november in Vermaning

Veel bewoners uit Berltsum en omstreken herinneren het nog: de prachtige boekenm…