Terug naar Verenigingen nieuws

Online info-avond Radar Wier

Gepubliceerd op:
Online info-avond Radar Wier

Het Ministerie van Defensie nodigt u uit voor een online informatiebijeenkomst over de radar van
Wier. Defensie geeft dan de stand van zaken van het geluid en de resultaten van het
stralingsonderzoek. 

Deze online bijeenkomst vindt plaats op maandag 5 juli vanaf 19.30. U kunt
zich aanmelden via het algemene contactformulier te vinden op de website van Defensie
(https://www.defensie.nl/onderwerpen/radarstations/contact).
Defensie werkt op het moment aan de radar in Wier. De radar die er nu staat, vervangt de radar die
er sinds de jaren ’70 stond. De nieuwe radar veroorzaakte overlast door geluid en storingen aan
elektrische apparaten. Op 20 januari was er een online bewonersavond over deze radar. Sindsdien is
Defensie stappen bezig om de overlast van de radar te beperken. Daarover is nauw contact geweest
met een werkgroep uit het dorp en de gemeente. Het werk richtte zich vooral op het geluid en de
storingen aan elektronische apparaten. Daarnaast heeft Defensie onderzoek laten doen naar de
hoogte van de straling van de radar.
Op de website Radarstation (www.defensie.nl/onderwerpen/radarstations) is ook veel informatie te
vinden over de radar. Maar misschien heeft u nieuwe of andere vragen over de radar. Bij uw
aanmelding kunt u alvast noteren waar u graag meer over wilt weten. Zo kan Defensie daarmee
rekening houden en uw vragen beter beantwoorden.

Hulp vóórdat de schulden oplopen

Inwoners van Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke die betalingsachters…

 

Eerste subsidies Lokaal Sportakkoord uitgedeeld

De kopgroep van het Lokaal Sportakkoord heeft de eerste subsidies uit het budget…