Terug naar Verenigingen nieuws

Onderweg naar de stembus met Sijtsma en Van Tuinen

Gepubliceerd op:
Onderweg naar de stembus met Sijtsma en Van Tuinen

Hendrik Sijtsma, veeboer onder de rook van Harlingen; Johan van Tuinen, hovenier in Berltsum. Twee fitte vijftigers met een groot maatschappelijk hart. Met de verkiezingen in het vizier, laten beide heren zich zien en horen. 

Sijtsma vanuit het CDA als kandidaat voor het Wetterskip, Van Tuinen voor de Provinciale Staten. Wat ze delen is de overtuiging dat ze een wezenlijk steentje kunnen bijdragen aan een leefbare toekomst van onze provincie; en dat ze niet weglopen voor wat ze zeggen.

Aan bestuurlijke ervaring ontbreekt het de mannen niet. Zo is Sijtsma LTO-bestuurder en zit hij al een tijdlang in de gemeenteraad van Harlingen, de laatste vijf jaar als fractievoorzitter van het CDA. Zijn wereld is groter dan die van de boerderij: “Ik vind het mooi om over andere dingen na te denken en water heeft altijd al mijn interesse. Er zit zoveel aan vast. Neem bijvoorbeeld woningen die verzakken. Een gevolg van bodemdaling door zoutwinning, wordt gezegd. Ik denk dat het zakken van het waterpeil hier ook een grote boosdoener is. Een ander punt is de toenemende verzilting. Daartegen moeten we ons wapenen. Hier in mijn omgeving is het nog niet zo’n issue, maar boven Harlingen wel. Het is een groot probleem aan het worden, dat om daadkrachtige maatregelen vraagt. Niet iedereen zal daar blij mee zijn.”

 

Water de nieuwe olie

 

Sijtsma vervolgt: “De kerndoelen van het Wetterskip zijn keren, beheren en zuiveren. Plat gezegd moeten we ervoor zorgen dat we droge voeten houden. We hebben ons altijd gericht op het afvoeren van overtollig water, maar de droogte van het afgelopen jaar heeft wel duidelijk gemaakt dat we ervoor moeten zorgen dat we ook over voldoende zoet water kunnen blijven beschikken. Let maar op: water wordt de nieuwe olie, ooit komen er oorlogen om zoet water. Het wordt schaars. Nog even over het zuiveren, er ligt een hele uitdaging om de mineralen uit het afvalwater te halen, zodat we het opnieuw te gebruiken.”

 

Provincie en Wetterskip zijn nauw met elkaar verweven. Dat is een feit. Van Tuinen: “We hebben elkaar nodig, maar we kunnen ook onafhankelijk van elkaar werken”. “Een grote politieke ommezwaai zal het Wetterskip niet van zijn kerndoelen af kunnen houden. Niet voor niets is er een aantal geborgde zetels binnen het bestuur van het Wetterskip”, vult Sijtsma aan.

 

Eerst zaaien, dan de bloemen

 

Zo voor Sijtsma het boerenbedrijf niet alles bepalend is, is zijn hoveniersbedrijf dat voor Van Tuinen niet. Op bestuurlijk niveau is hij onder andere actief als voorzitter van het CDA-campagneteam Waadhoeke/Harlingen. Ook draait hij nu een jaar mee als statenlid voor het CDA op de portefeuille Recreatie en Toerisme.

 

Van Tuinen: “Ik vind het mooi, nu ik er middenin zit, te proeven hoe het spel gespeeld wordt. Waar we voor moeten waken is dat we bij de kern blijven. We hebben een prachtige provincie, met een sterke identiteit. We zijn natuurlijk maar een stipje op de wereldkaart, maar wel een stipje dat zo rijk is, dat het bijna niet te bevatten is. Ons op de kaart zetten als een provincie waar het recreatief prima toeven is, op een manier dat het ons economisch ook voordeel brengt, zowel voor ondernemers als voor inwoners, dat is mijn uitdaging. Om de wereld naar Fryslân te halen, moeten we Fryslân in de wereld zetten. Dat lukt alleen als we ons buiten de provincie- en landsgrenzen profileren. Eerst zaaien, dan de bloemen. Als CDA is ons credo ‘goed foar elkoar’, maar net zo goed ‘goed foarelkoar’. Van daaruit werken, daar maak ik mij sterk voor. En ja, net als Sijtsma vind ik dat je moet staan voor wat je zegt, duidelijk moet zijn; ook al zal niet iedereen dat op prijs stellen.”

 

De uitdaging van het politieke (water)spel gaan de heren overtuigd aan. Beiden staan op een niet-verkiesbare plaats. Om hun missie te kunnen verwezenlijken hebben ze op 20 maart alleen nog de voorkeursstem van heel veel Friezen nodig.

Welkom terug in de kerk

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat we vanaf a.s. zondag 20 juni de de…

 

Bibliotheek zoekt taal- en digitaal vrijwilligers voor het Digi-Taalhuis in de Bibliotheek.

Het lijkt zo gemakkelijk, een whatsapp met de mobiel versturen, de krant lezen o…