Terug naar Verenigingen nieuws

Nijs oer It Stedhûs Berltsum (MFC)

Gepubliceerd op:
Nijs oer It Stedhûs Berltsum (MFC)

MFC It Stedhûs Berltsum hat him!

We ha €75.000 fan Provinsje Fryslân troch it Iepen Mienskips Fûns stipe krigen. “Goeie pitch en in breed draachflak”.

We binne grutsk en tige dankber.

Informaasje by it bestjoer; Durk Osinga of Sebastiaan Doldersum.

Maile mei nei: info@itstedhus.frl

De Proeftun wordt gerealiseerd; schep in de grond in 2022!

De gemeente Waadhoeke heeft gisteravond het definitieve akkoord gegeven op het r…

 

Flessenactie Brede school t.b.v. vernieuwen speeltuin

De speeltuin wordt vernieuwd. Er zijn mooie plannen die we graag willen realiser…