Gepubliceerd op:
Nieuws van Stichting Donatie

Dorpsgemeenschappen Berltsum en Wier Op woensdag 12 februari 2014 is het bestuur van Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum en Wier bijeengekomen. In deze vergadering zijn een aantal aanvragen behandeld. Antwoord op deze aanvragen zullen de organisaties persoonlijk van het bestuur ontvangen. In deze vergadering is de volgende taakverdeling binnen het bestuur gemaakt: Voorzitter: de heer Rients Tijsma Penningmeester: de heer Durk Miedema Secretaris: mevrouw Jeanet Terpstra � Hylkema Notulist: mevrouw Marja Tinga Algemeen lid: de heer Meinte Reitsma Dit betekent dat de aanvragen via de mail gestuurd kunnen worden via stichtingdodo@gmail.com en de via het postadres: Jeanet Terpstra � Hylkema, Buorren 84, 9041 BD Berltsum Aanvragen die voor 1 maart zijn aangeleverd worden in de vergadering van maart behandeld.

Dorpsgemeenschappen Berltsum en Wier Op woensdag 12 februari 2014 is het bestuur van Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum en Wier bijeengekomen. In deze vergadering zijn een aantal aanvragen behandeld. Antwoord op deze aanvragen zullen de organisaties persoonlijk van het bestuur ontvangen. In deze vergadering is de volgende taakverdeling binnen het bestuur gemaakt: Voorzitter: de heer Rients Tijsma Penningmeester: de heer Durk Miedema Secretaris: mevrouw Jeanet Terpstra � Hylkema Notulist: mevrouw Marja Tinga Algemeen lid: de heer Meinte Reitsma Dit betekent dat de aanvragen via de mail gestuurd kunnen worden via stichtingdodo@gmail.com en de via het postadres: Jeanet Terpstra � Hylkema, Buorren 84, 9041 BD Berltsum Aanvragen die voor 1 maart zijn aangeleverd worden in de vergadering van maart behandeld.

Jaarvergadering Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum en Wier

U hebt er vast wel eens iemand over gehoord, de stichting Dodo. Dodo is in de v…

 

Subsidies 2016 door Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum/Wier

Zoals jullie van ons gewend zijn zetten we in de maand juni alle zaken van het a…