Terug naar Verenigingen nieuws

Nieuws van het Hemmemapark

Gepubliceerd op:
Nieuws van het Hemmemapark

Op vrijdag 28 september hebben vrijwilligers meer dan 800 kilo fruit geplukt. Deze appels en peren worden verkocht aan de familie Lautenbach op Dijkstra State aan de Bitgumerdyk onder Menaam.

Wij denken dat dit fruit circa € 600,= zal opbrengen. Dat is een welkome aanvulling op onze inkomsten . Dit jaar hebben we namelijk onze reserves moeten aanspreken vanwege - onder anderen - het groot onderhoud aan de schelpenpaden (kosten ruim € 8.000,=).


De locatie van de tribunes van het theaterspektakel Bauck is weer in de oorspronkelijke staat gebracht en er is ter plekke een bloemenweide ingezaaid. In het kader van het project Natuerlik Ferskaat heeft Stichting Hemmemapark van de provincie Fryslân €10.000,= ontvangen. Dit is een mooie aanzet om het totaal van €25.000 voor het beoogde project in en rond Berltsum rond te krijgen. Samen met Stichting Berlikumer Belangen willen wij in Berltsum de biodiversiteit versterken. Wij hopen volgend jaar van start te kunnen gaan.


Wij verwachten dat het nieuwe project een extra beroep zal doen op onze vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers zijn dan ook van harte welkom. Het is een gezellige groep, die naast het buitenwerk ook de onderlinge contacten erg belangrijk vindt. Ben je geïnteresseerd dan kun je je aanmelden bij Rienk Bouwma, secretaris. Telefoon : 840151

Welkom terug in de kerk

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat we vanaf a.s. zondag 20 juni de de…

 

Bibliotheek zoekt taal- en digitaal vrijwilligers voor het Digi-Taalhuis in de Bibliotheek.

Het lijkt zo gemakkelijk, een whatsapp met de mobiel versturen, de krant lezen o…