Terug naar Verenigingen nieuws

Nieuws van Berlikumer Belangen

Gepubliceerd op:
Nieuws van Berlikumer Belangen

Extra vergadering Dinsdag 10 mei jl. heeft SBB een extra vergadering georganiseerd. Het doel was om samen met dorpsbewoners een goede basis te leggen in de discussie over de voor- en nadelen van een stichting of een vereniging met als uiteindelijk doel dat de belangen van Berltsum nog beter worden behartigd. SBB is blij dat er door dorpsbewoners kritisch wordt meegedacht. De notulen over deze vergadering kunt u lezen door op onderstaande link te klikken. In het najaar kan worden gestemd over de bestuursvorm van Berlikumer Belangen. #link:www.berlikum.com/docs/userfiles/Notulen%20extra%20vergadering%2010-05-2011.pdf:Notulen 10 mei; Verkeersdag Op zaterdag 21 mei jl. heeft Berlikumer Belangen samen met Veilig Verkeer NL en st. Welzijn Middelsee een verkeersdag georganiseerd. Helaas was het bezoekersaantal erg laag. In navolging van deze dag worden in oktober voor de groepen 5 tot en met 8 fietscontroles georganiseerd op beide basisscholen. Meer informatie krijgt u via de scholen. Daarnaast wordt de cursus “Bijtanken en Oppoetsen” georganiseerd door st. Welzijn Middelsee. Tijdens de verkeersdag kon al een workshop worden gevolgd. De deelnemers waren erg enthousiast, waardoor in het najaar de volledige cursus op het programma staat. Meer informatie volgt zo snel mogelijk. Verbeteren woonkwaliteit Buorren Een aantal weken geleden heeft Berlikumer Belangen een startavond georganiseerd voor bewoners van de Buorren, De Piip en It Dok. Tijdens deze avond is gesproken over het verbeteren van de woonkwaliteit in de Buorren. De verschillende buurtverenigingen gaan intern overleggen en een afgevaardigde voordragen bij SBB. Als er genoeg draagvlak is, wordt er een werkgroep ingesteld, waarin bewoners en SBB zitting hebben. SBB zal tijdens het proces een adviserende en coördinerende rol vervullen. Natuurlijk beslissen de bewoners uiteindelijk over het plan. In september wordt dit project verder opgepakt. Stichting Berlikumer Belangen

Presentatie Gernierswei XXL-Koekoeksleane-Bitgumerdyk aan gemeenteraad en B&W

Van november 2020 t/m juli 2021 zijn er 14 geregistreerde ongevallen met gewonde…

 

Zaterdag is de Koepelkerk geopend

Aanstaande zaterdag is het Open Monumentendag. Daarom kan zaterdagmiddag de Koep…