Terug naar Verenigingen nieuws

Nieuwe leden welkom bij 't Jounssintsje en soos Wier

Gepubliceerd op:
Nieuwe leden welkom bij 't Jounssintsje en soos Wier

Bij beide sociŽteiten kaarten, biljarten en praten de leden. Voor de gezelligheid is het Jounssintsje een aanrader. Elke dag met uitzondering van op zondag bent u welkom van 13.00-16.00 uur in 't Heechhout. Contactpersoon als u interesse heeft, is de heer J. Sjoerdsma, tel. 0518-462214. De Wierster soos is in 'd Ald Skoalle vanaf 1 oktober op dinsdag vanaf 14.30 uur. Contactpersoon in Wier is de heer J. van Schepen, tel. 0518-461436. Voor zowel in Berltsum als in Wier geldt: nieuwe leden zijn van harte welkom! Kijk voor de sfeer naar de foto's.

Hulp vóórdat de schulden oplopen

Inwoners van Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke die betalingsachters…

 

Eerste subsidies Lokaal Sportakkoord uitgedeeld

De kopgroep van het Lokaal Sportakkoord heeft de eerste subsidies uit het budget…