Terug naar Verenigingen nieuws

Lytse Buorren weer tweerichtingsverkeer

Gepubliceerd op:
Lytse Buorren weer tweerichtingsverkeer


De Lytse Buorren is weer tweerichtingsverkeer. Ook treedt nu de algemene verkeersregel door deze verandering in werking: verkeer van rechts heeft voorrang.

Lytse Buorren tweerichtingsverkeer
Belanghebbende bedrijven en bewoners die de rijrichting en het éénrichtingsverkeer in de Lytse Buorren nog eens bekeken hebben, kwamen tot de conclusie dat er tegenstrijdigheden in de bebording zaten. Het was met name onduidelijk of gemotoriseerde voertuigen vanaf de Koepelkerk richting de Lytse Buorren hier wel of niet mochten inrijden. Gemeente Waadhoeke heeft opnieuw de verkeerssituatie in de Buorren en de Lytse Buorren bekeken en de bebording voor éénrichtingsverkeer in de Lytse Buorren weggehaald. Door het opheffen van het éénrichtingsverkeer in de Lytse Buorren zal de verkeersintensiteit in het gedeelte van de Buorren 73-100 enorm afnemen. Het verkeersluw maken van de Buorren èn het terugdringen van de snelheid uit de Buorren waren twee hoofddoelstellingen na de herinrichting in 2017/2018. In de nieuwe situatie zullen veel geparkeerde voertuigen kunnen keren achter Salon Grietje, maar de mogelijkheid blijft ook open om rechtsom door de Buorren te rijden. De rijrichting in de Lytse Buorren is nu een vrije keuze voor gemotoriseerde voertuigen en daardoor is de Lytse Buorren weer tweerichtingsverkeer. De rijrichting in de Buorren blijft door het weghalen van de bebording wel gelijk namelijk van It Dok t/m It Skil.

Verkeer van rechts heeft voorrang
Als er nu een gemotoriseerd voertuig uit de Lytse Buorren komt èn een gemotoriseerd voertuig uit de Buorren, dan heeft de auto uit de Lytse Buorren voorrang. Door het weghalen van de bebording treedt de algemene verkeersregel in werking dat verkeer van rechts voorrang heeft vanuit de Lytse Buorren. Het is een onoverzichtelijke bocht waarbij de auto’s die in de Buorren rijden uitgenodigd worden om stapvoets te rijden bij deze driesprong nabij Salon Grietje. Maar de afgelopen decennia was dit altijd al een onoverzichtelijke driesprong. Een extra aandachtspunt is ook dat de kwetsbare (brom-)fietsers vanuit de Lytse Buorren voorrang hebben t.o.v. gemotoriseerde voertuigen uit de Buorren. Deze verkeersregel geldt overigens ook als er (brom-)fietsers uit de Skoallestrjitte en de Ramshoornstrjitte komen. Omwonenden hebben gevraagd in verband met jonge kinderen langzaam c.q. stapvoets te rijden in de Buorren.
Rijrichtingen Buorren
Bij navraag is gebleken dat bestuurders die niet in de Buorren/buiten Berltsum wonen, denken dat de hele Buorren éénrichtingsverkeer is. Net als de oude situatie mogen bestuurders keren bij It Dok. Het deel van de Koepelkerk t/m It Dok is net als vanouds tweerichtingsverkeer. Het gedeelte vanaf It Dok richting It Skil is éénrichtingsverkeer. Door te keren bij It Dok rijden er minder verkeersbewegingen door de Buorren en ook hierdoor wordt de Buorren verkeersluw.

Hieke Joostema-Greidanus,
namens alle belanghebbenden aanwonenden
Berltsum

Coronasubsidie voor culturele instellingen Waadhoeke

 tijdelijke coronasteun voor culturele instellingen.

 

Welkom terug in de kerk

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat we vanaf a.s. zondag 20 juni de de…