Terug naar Verenigingen nieuws

Lichtmasten geplaatst

Gepubliceerd op:
Lichtmasten geplaatst

De gemeente Waadhoeke heeft de afrondende werkzaamheden door lichtmasten in de Buorren, de Piip en op de parkeerplaats It Dok in Berltsum te plaatsen, voltooid. De lichtmasten zijn enerzijds authentiek, anderzijds hebben ze een moderne uitvoering doordat ledverlichting is gebruikt. Ook de boog van de lichtmast is niet toevallig. Door de buiging schijnt de lichtmast alleen op die plaats waar het licht moet zijn, namelijk op de straat. Dus niet in de slaapkamers van omwonenden of in het luchtruim in verband met lichtvervuiling. De genoemde straten kunnen de komende 40 jaar weer vooruit met de nieuwe lichtmasten. De lichtmasten waren ook tevens de afrondende werkzaamheden van de herinrichting van de Buorren, De Piip en It Dok zoals die gestart zijn in juli 2017. De Buorren in Berltsum is aangekleed met nieuwe beukenhagen, voorzien van bloembakken, 25 nieuwe parkeerplaatsen aangelegd, een tegengestelde rijrichting, nieuwe bestrating, de verwijdering van 178 betonnen palen, plaatsing van bankjes en prullenmanden en tenslotte zijn er zo’n 30 nieuwe lichtmasten geplaatst. De gemeente Waadhoeke die eindverantwoordelijk is voor de uitvoering zal nog met de inwoners evalueren.
Hieke Joostema-Greidanus

 

Coronasubsidie voor culturele instellingen Waadhoeke

 tijdelijke coronasteun voor culturele instellingen.

 

Welkom terug in de kerk

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat we vanaf a.s. zondag 20 juni de de…