Terug naar Verenigingen nieuws

Latere betaling uitkering UWV

Gepubliceerd op:
Latere betaling uitkering UWV

Bij het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden en en Gehandicapten (SUG) in het Groene Kruisgebouw in Berltsum, elke 2de en 4de dinsdag van de maand tel.nr.0518462363, kan iedereen gratis terecht met vragen over de sociale zekerheid, voorzieningen, werk en re-integratie. Vrijwilligers staan mensen met raad en daad terzijde. Zij behartigen hun belangen en helpen duidelijkheid te scheppen en problemen aan te pakken. Zoals gebeurde in de onderstaande situatie. Lisa Groeneveld heeft een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In april krijgt ze een brief van het UWV met het bericht dat de uitkering vanaf juni 8 dagen later overgemaakt zal worden. Haar uitkering wordt tot nu toe rond de 15e van de maand uitbetaald. Dat schuift in juni in één keer op naar de 23e. Lisa schrikt van deze mededeling. In de brief wordt vreemd genoeg geen reden genoemd voor de verandering. Lisa zal de data van verschillende automatische afschrijvingen moeten veranderen en dat is toch een heel gedoe. Ze heeft schulden maar kon gelukkig zelf afspraken maken over afbetaling aan de schuldeisers. Daar moet ze nu een andere regeling mee treffen. Het gat van die 8 dagen kan Lisa niet overbruggen met het vakantiegeld. Het grootste deel van dit geld moet ze voor 1 juni overmaken naar de verhuurder van een vakantiehuisje waar ze een week met haar kinderen zal verblijven. Bij de brief van het UWV zit een formulier waarmee Lisa een voorschot kan aanvragen. Het eenmalige voorschot wordt rond 14 juni overgemaakt. Lisa is niet sterk in formulieren en praterij. Ze ziet huizenhoog op tegen het regelen van de betalingen en het aanvragen van een voorschot. Haar buurvrouw adviseert om op bezoek te gaan bij het plaatselijke spreekuur van vrijwillige hulpverleners. Dat doet ze. De spreekuurhouder hoort het verhaal van Lisa en reageert dat veel meer mensen hier problemen mee hebben. Het is onzorgvuldig en erg onhandig van het UWV dat de reden voor de verandering niet in de brief staat. Je moet dat via de media of de website van het UWV vernemen. De maatregel van het UWV is best te begrijpen: het gaat om de overgang van twee verschillende betalingssystemen naar één, waarbij het systeem met de 23e als uitbetaling datum beter en goedkoper is. Het is ook een datum waarop de meeste mensen hun loon of uitkering krijgen. Maar het UWV is te veel uitgegaan van het systeem en te weinig van de cliënt. Deze moet allemaal stappen nemen om de zaken te regelen. Veel mensen zullen daar niet zo veel moeite mee hebben. Maar er zijn ook cliënten die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en het niet redden. Zij hebben hulp nodig. Lisa is daar een voorbeeld van. De spreekuurhouder biedt die hulp aan Lisa. Hij vult het aanvraagformulier voor een voorschot in en maakt een afspraak met Lisa om bij haar thuis langs te komen. Daar kunnen ze, met alle papieren bij de hand, samen de verandering van de afschrijvingsdata regelen via brieven en telefoontjes. Het spreekuur is er voor om steun te geven als je er zelf niet uitkomt. Veel meer spreekuren in de provincie kregen te maken met mensen als Lisa. Daarom heeft het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden FSU – waarin alle spreekuurpunten gebundeld zijn – aan de bel getrokken bij het UWV. Het FSU kreeg direct een reactie: het UWV erkent dat cliënten zoals Lisa in de problemen raken. Dat was niet de bedoeling van het UWV. De afdeling Klant&Service zal mensen die hierover contact opnemen zo goed mogelijk helpen. Ook voor het terugbetalen van het voorschot zal een soepele regeling worden afgesproken. SUG

Presentatie Gernierswei XXL-Koekoeksleane-Bitgumerdyk aan gemeenteraad en B&W

Van november 2020 t/m juli 2021 zijn er 14 geregistreerde ongevallen met gewonde…

 

Zaterdag is de Koepelkerk geopend

Aanstaande zaterdag is het Open Monumentendag. Daarom kan zaterdagmiddag de Koep…