Terug naar Verenigingen nieuws

Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar met herdenking van onze overledenen

Gepubliceerd op:
Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar met herdenking van onze overledenen

De Protestantse kerk Berltsum heeft ieder jaar op de laatste dag van het kerkelijk jaar een bijzondere dienst . Op deze zondag , voor de Adventsperiode , worden de overleden broeders en zusters herdacht tijdens de eredienst met de naaste familie . 

We doen dit op een eervolle en gepaste wijze met het gedenken door het noemen van naam en datum overlijden , gevolgd door een muzikaal fragment . Tijdens de dienst wordt voor degene die we herdenken een kaars aangestoken door een naast familie lid . In de dienst is er een Woord van Troost en Bemoediging .

Dit jaar zal de dienst plaatsvinden op 21 november 2021 om 9.30 uur in de Koepelkerk waar in voorgaat Ds Arend Bouman . Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken . Vorig jaar hebben we na de dienst de kerk , dus vanaf 11.00 uur opengesteld voor iedereen in het dorp en de omgeving die voor een overledene een kaarsje wil aansteken .

Daarnaast is dit jaar de openingstijd van de Koepelkerk uitgebreid met het tijdvak van 16.00 tot 18.00 uur Een kaars hoeft u niet mee te nemen , deze hebben wij alvast klaargezet . Carlijn Niesink en dominee Bouman zijn dan ook aanwezig om , zo gewenst , uw gevoelens te delen Op deze wijze geven we invulling aan het zijn van een gastvrije kerkelijke gemeente .

U bent van harte welkom

Flessenactie Brede school t.b.v. vernieuwen speeltuin

De speeltuin wordt vernieuwd. Er zijn mooie plannen die we graag willen realiser…