Gepubliceerd op:
Kort Bazuin-nieuws

Beste dorpsgenoten, Enige tijd geleden zijn wij bij u aan de deur geweest voor de verkoop van geraniums. De bloemen zijn bijna allemaal verkocht en de laatsten zijn door de leden mee naar huis genomen. Het bestuur wil u hartelijk danken voor de afname. De kas is weer gespekt en dankzij u kunnen we weer investeren in muziek. Verder zijn we met de collectebus van het Anjerfonds bij u geweest. Traditiegetrouw wordt dit gezamenlijk gedaan met onze zustervereniging “Klimop”. In Berltsum is in totaal € 630,-- opgehaald. “Klimop” en “De Bazuin” ontvangen hiervan € 210,--. Nogmaals hartelijk dank en “De Bazuin” wenst u een fijne vakantie toe.

Presentatie Gernierswei XXL-Koekoeksleane-Bitgumerdyk aan gemeenteraad en B&W

Van november 2020 t/m juli 2021 zijn er 14 geregistreerde ongevallen met gewonde…

 

Zaterdag is de Koepelkerk geopend

Aanstaande zaterdag is het Open Monumentendag. Daarom kan zaterdagmiddag de Koep…