Terug naar Koepelkerk

Restauratie lantaarn Koepelkerk afgerond, help jij mee om dit dorpsmonument in stand te houden?

Gepubliceerd op:
Restauratie lantaarn Koepelkerk afgerond, help jij mee om dit dorpsmonument in stand te houden?

De restauratie van de lantaarn op de Koepelkerk is klaar en de windvaan is weer bovenop de kerk geplaatst. De klok kan weer slaan op de hele en halve uren en ook weer luiden op de vaste tijden om 11.15 uur, 14.45 uur en 18.00 uur. Op zaterdag alleen om 18.30 uur en op zondag om 9.15 uur vooraf aan de kerkdienst. Weet je wel, dat de kerkklokken rondom Berltsum allemaal verschillende tijden hebben? Elk dorp zijn eigen geluid. Dit oude historische gebruik zal vast een eigen betekenis hebben.

Vanwege corona kon geen huis aan huis collecte georganiseerd worden voor een bijdrage door de inwoners van Berltsum en omgeving. Het bericht over de restauratie in Op ‘e Roaster en de website Berlikum.com heeft al ruim € 3.000 opgebracht. Waarschijnlijk heb je het wel gelezen maar ben je er nog niet aan toegekomen om een bedrag over te maken op de restauratierekening NL82 INGB 0000 9577 77 op naam van de Protestantse Gemeente Berltsum. Help je mee om dit dorpsmonument in stand te houden?