Terug naar Verenigingen nieuws

Jongereintoaniel Elts syn Rol in de prijzen!

Gepubliceerd op:
Jongereintoaniel  Elts syn Rol in de prijzen!

U kunt het bijna niet gemist hebben. En bent vast ook bij één van de jeugdtoneel voostellingen van Eelkje 's net te leauwen ylluzjenaasjes geweest. Waarin de jeugdspelers van Elts syn Rol onder regie van Ant Hoekstra en Jantien Smits een prachtige toneelproductie hebben neergezet. Om als toneelploeg verder te kunnen groeien, hebben ze zich tijdens één van de uitvoeringen laten beoordelen door karmasters van Stichting Amateurtonaniel Fryslân (STAF). Daarbij hoort een beoordeling per speler en adviezen naar de regie over de wijze van opvoering . Er wordt een score gegeven aan de totale productie. Waarbij kleding, decor, licht - geluid en omballingen ook meetellen. De uitkomst hiervan werd eind mei tijdens een speciale slotavond bekend gemaakt in de Lawei te Drachten. De jongereintoanielploeg van Elts syn Rol wist maar liefst 225 punten te behalen en 1e prijs met promotie naar de klasse ‘by utstek’. Een fantastische prestatie van de jeugdspelers, medewerkers en regie, iets waar we als Elts syn rol dan ook erg trots op zijn.

Welkom terug in de kerk

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat we vanaf a.s. zondag 20 juni de de…

 

Bibliotheek zoekt taal- en digitaal vrijwilligers voor het Digi-Taalhuis in de Bibliotheek.

Het lijkt zo gemakkelijk, een whatsapp met de mobiel versturen, de krant lezen o…