Terug naar Verenigingen nieuws

Jeugdtoaniel “Elts syn Rol” hâldt nivo fest.

Gepubliceerd op:
Jeugdtoaniel “Elts syn Rol” hâldt nivo fest.

Doe’t it jeugtoaniel in pear jier lyn promovearre wie de grutte fraach: Kinne sy dizze stap wier meitsje en it nivo fest hâlde?

Nei it sjen fan “De Heksen” skreaun nei it boek fan Roald Dahl waard ik blij. In grutte groep bern, dy’t ûnder lieding fan Jantien Hoekstra frijút stiene te spyljen. In pracht om dit mei te meitsjen. Twa foarstellingen yn “It Heechhout” en beide útferkocht. By heksen tinke jo oan grutte puntmûtsen? No ferjit it mar. De heksen wiene hartstikke keal. En derby wiene se ing. De bern yn ‘e seal op de foarste rige wiene sels in bytsje bang. Mar oan ‘e ein wiene de heksen feroare yn muzen, en de katten wisten dêr wol rie mei. Yn ‘e kommende Roaster kinne jo in wiidweidich ferslach lêze.

Klik foar de foto's hjer!

Donderdag 1 juli a.s.: Informatiebijeenkomst Fidesta

Datum: donderdag 1 juli a.s. Tijd: 19.30 uur Plaats: in de Fidesta ruimte van …

 

“Fietsen door de Middeleeuwen”

Op zaterdag 3 en 10 juli wordt een unieke fietstocht georganiseerd. Starttijden …