Terug naar Verenigingen nieuws

Jaarvergadering Stichting Berlikumer Belangen

Gepubliceerd op:
Jaarvergadering Stichting Berlikumer Belangen

Onderstaand verslag van de jaarvergadering 2010 d.d. 17 maart, ontvingen wij van Matthé van Hout, voorzitter van Stichting Berlikumer Belangen. Onder anderen stond de krimp van het inwoneraantal op het platteland op de agenda. Hiervoor had het bestuur mevrouw Lok van Doarpswurk uitgenodigd om haar visie te geven op de krimp en hoe dorpen hier op in kunnen spelen. In de discussie die daarna ontstond kwamen interessante visies naar voren die de moeite waard zijn verder uit te werken. Duidelijk is dat Berltsum moet streven naar woonkwaliteit. Het wonen in dorpen hoeft niet onaantrekkelijker te worden wanneer het inwoneraantal geringer wordt. Mevrouw Lok was van mening dat Berltsum er al op goede manier op inspeelde. Ze noemde de plannen van Voortvarend Berltsum en de brede school. Ook met de ontwikkeling van een cultuurhistorische wandelroute door de twaalfde ‘stad’ van Fryslân wordt het dorp gepromoot en worden de bewoners zich bewust van de bijzondere kwaliteit van ons dorp. In dit licht werd geopperd om de ontwikkeling van de Pôlle met 210 woningen nog eens tegen het licht te houden in een overleg tussen de gemeente, projectontwikkelaars en SBB Hoe kan meer ingezet worden op kwaliteit voor het dorp met eventueel een aangepast aantal nieuwbouwwoningen. Ook Wonen Noordwest Friesland speelt in op de krimp. Zij hebben recent renovatieplannen voor een groot deel van hun woningbestand bekend gemaakt. Hiermee worden de woningen aangepast aan de huidige eisen van bewoners en komen de huurwoningen niet leeg te staan. Het aantal huurwoningen in Berltsum zal op de langere termijn in stand worden gehouden

Foto's verkleedavond online bestellen tot 15 oktober 2022

De foto''s die gemaakt zijn tijdens de verkleedavond staan niet tussen de foto''…

 

Kerstmarkt op zaterdag 26 november in Vermaning

Veel bewoners uit Berltsum en omstreken herinneren het nog: de prachtige boekenm…